Vormingspakket voor huisartsen

Rondpunt ontwikkelde in het verleden het vormingspakket ‘Omgaan met verkeersslachtoffers’ voor huisartsen (LOK-kringen). Dit pakket kwam tot stand in samenwerking met Steunpunt Expertise Netwerken in opdracht van Domus Medica.

Het vormingspakket bestaat uit een basismodule en drie thematische modules.

Het pakket is niet meer aan te vragen bij Rondpunt. Het materiaal vind je onderaan de pagina.

Basismodule:

In deze module schetsen we het traject van een verkeersslachtoffer en de rol van de huisarts. Een verkeersslachtoffer staat namelijk voor een lang traject van genezing en revalidatie, leert leven met beperkingen, worstelt met spanningen in de familie, moet terug naar school of het werk, gaat een jarenlange juridische procedure tegemoet ... Ook nabestaanden en veroorzakers van ongevallen hebben nood aan een huisarts bij wie ze langdurig terecht kunnen voor de rouwverwerking, stressklachten, enzovoort.

De thematische modules zijn:

1.       Gecompliceerde rouw

Nabestaanden, maar ook verkeersslachtoffers en hun naasten, maken een rouwproces door naar aanleiding van het verlies van een familielid of vriend, het verlies van mogelijkheden, het samenleven met een persoon wiens karakter is veranderd door een hersenletsel ... Sommige families vinden hun weg niet meer door een plots, traumatisch verlies. Gecompliceerde rouw kan leiden tot meer risico op depressie en angststoornissen en een verhoogde mortaliteit ten gevolge van kanker, zelfdoding, alcoholmisbruik ... In deze module wordt ingegaan op rouw en verlies, de draaglast en draagkracht van de patiënt, de rol van de huisarts en mogelijke doorverwijzingen.

2.       Niet-aangeboren hersenletsel

Veel zwaargewonde verkeersslachtoffers blijven achter met een hersenletsel. Cognitieve, motorische, emotionele en andere stoornissen of beperkingen zijn het gevolg. Niet alle gevolgen zijn even zichtbaar: concentratieproblemen, vertraagde informatieverwerking en verlaagde frustratietolerantie zijn enkele voorbeelden. In deze module komen oorzaken en gevolgen van hersenletsels aan bod. Hoe herken je een mild hersenletsel? Welke knelpunten komen huisartsen tegen bij het behandelen van patiënten met NAH? Hoe spring je om met medicatie? Op welke organisaties en partners in je regio kan je een beroep doen? ...

3.       Kinderen en jongeren betrokken bij een verkeersongeval, een bijzondere groep

Kinderen betrokken bij een verkeersongeval, als slachtoffer, familielid of vriend van een slachtoffer, zijn extra kwetsbaar. Ze wisselen continu tussen bezig zijn met de feiten en het wegduwen van de herinnering. Ze voelen zich soms onbegrepen. Hoe help je als huisarts gezinnen in deze situatie? Tijdens deze module kijken we naar het gezin als systeem. Gezinsleden en hulpverleners hebben een verschillende impact op de gezinsdynamiek. We geven inzichten waarmee de huisarts het gezin op een goede manier kan begeleiden en doorverwijzen.

 

PPTX
Materiaal Basis
Download PPTX (1.8 Mb)
PPTX
Materiaal Gecompliceerde Rouw
Download PPTX (705 Kb)
PPTX
Materiaal Kinderen en Jongeren
Download PPTX (2.47 Mb)
PPT
Materiaal NAH
Download PPT (3.84 Mb)