Inspiratiedagen en supervisie rond werken met het netwerk van werkzoekenden

Oorsprong:

Rondpunt kreeg de voorbije jaren heel wat signalen van verkeersslachtoffers en hun omgeving over hoe moeilijk het vaak was om na hun ongeval (opnieuw) aan de slag te gaan. Vaak konden ze niet meer verder bouwen op hun opleiding of hadden ze fysieke of psychische veranderingen doorgemaakt. Velen onder hen werden gedurende een lange tijd begeleid naar werk.

Vaak zonder het gewenste resultaat.

Vanuit de individuele cases en verhalen van verkeersslachtoffers ontstond het idee om met deze ontvangen signalen een project op te zetten rond de kracht van het netwerk. Uit de verhalen bleek immers dat veel verkeersslachtoffers uiteindelijk werk vonden in hun naaste omgeving, via het eigen sociaal netwerk.

Rondpunt vindt het belangrijk om de koppeling te maken tussen het persoonlijke en het professionele netwerk van mensen. Deze netwerken kunnen mekaar immers versterken (en hebben elkaar nodig). Na een eerste testfase waarin we klanten en hun netwerk begeleidden, was het duidelijk dat het netwerk een belangrijke plaats kon spelen in de bestaande begeleidingen naar werk. Door de veelzijdige toepassing van het netwerk van klanten (netwerkreflex) wordt het instrumentarium van de bemiddelaars en begeleiders naar werk uitgebreid.

Twee formules:

 1. een inspiratieworkshop en een supervisie;
 2. de indeling gebeurt naar gelang de mate waarin men reeds met het netwerk van klanten gewerkt heeft;
 3. keuze op basis van een aantal oriënteringsvragen vooraf:
 • Heeft u reeds gewerkt met het persoonlijk netwerk van een klant?
 • Heeft u reeds voordeel gehaald uit het betrekken van het netwerk?

Fiche 1 - inspiratiemoment

Titel van de opleiding

“Aan de slag met het netwerk van je klant, een alternatieve werkreflex.”

Beoogde doelgroepen

Deze workshop wordt aangeboden in het kader van de opleidingen binnen Spoor 21 van VDAB en is toegankelijk voor:

 • VDAB (jobcoaches, opleidingscentra, bemiddeling …);
 • GTB en GOB (trajectbegeleiders);

en wordt per provincie georganiseerd.

De workshop is bedoeld voor wie nog geen of weinig ervaring heeft met het betrekken van het netwerk van klanten in begeleiding.

Omschrijving van de opleiding

Deze kennismakingsworkshop vertrekt vanuit inspirerende verhalen van bemiddelaars en begeleiders naar werk waarmee Rondpunt de voorbije jaren samenwerkte. Rondpunt illustreert aan de hand van heel wat praktische voorbeelden uit bestaande klantsituaties op welke manier bemiddelaars en begeleiders naar werk het netwerk van hun klant gebruiken. Rondpunt sluit hierbij zo dicht mogelijk aan bij de dagelijkse realiteit van de werkbegeleiding, afgestemd op elke deelnemer. Het is aan de degenen die de opleiding volgen om te bekijken wat voor hen belangrijk of relevant is.

Beoogde doel

De bemiddelaars en begeleiders naar werk:

 • kennis laten maken met de netwerkreflex;
 • bewustmaken van de meerwaarde van het persoonlijk netwerk van zijn klant;
 • inspireren om met het netwerk van klanten aan de slag te gaan;
 • makkelijk hanteerbare methodes aanreiken om het netwerk bij de begeleiding te betrekken.

Inhoud van de opleiding

Deel theorie (1u)

 • Wat is een netwerk?
 • Hoe kan het netwerk ingezet worden?
 • Welke rol kan het netwerk voor jullie als bemiddelaar en begeleider betekenen?
 • Wat is de meerwaarde?

Deel praktijk (2u)

 • Praktische oefeningen om met een klant rond het netwerk te werken.

Praktisch 

10u-13u of 13u-16u 

Groep van max. 25 personen

Opvolging

intervisie in team

 • binnen het team met elkaar aftoetsen hoe het netwerk kan ingezet worden
 • kan onder begeleiding van Rondpunt

persoonlijke ervaringen met het netwerk van klanten  met elkaar delen binnen een volgende intervisie

 • inspirerende verhalen verzamelen
 • waar zijn verbeteringen mogelijk?

ondersteuning vanuit Rondpunt bij individuele cases (verkeersslachtoffers)

 • bedoeld voor klanten na een verkeersongeval
 • inzet van Rondpunt als netwerkpartner
 • informatie en expertise

FICHE 2 - supervisiemomenten

Titel van de opleiding

“Supervisiemoment rond werken met het netwerk van klanten.”

Beoogde doelgroepen

Het supervisiemoment wordt aangeboden in het kader van de opleidingen binnen Spoor 21 van VDAB en is toegankelijk voor werkbegeleiders van VDAB, GTB en GOB.

De supervisie is bedoeld voor bemiddelaars en begeleiders naar werk die reeds ervaring hebben met het inzetten van het netwerk van de klant binnen de werkbegeleiding en waarbij klanten gedurende een langere periode worden begeleid en opgevolgd.

Omschrijving van de opleiding

Het supervisiemoment is een specifieke werkvorm in kleine groep om ervaringen te delen rond werken met het netwerk van klanten binnen de werkbegeleiding en concrete casussen te bespreken  waarin het netwerk een rol speelt of kan spelen.

Tijdens dit supervisiemoment zoeken bemiddelaars en begeleiders naar werk, onder begeleiding van Rondpunt, samen naar de best mogelijke manier om het netwerk van een klant te gebruiken binnen reële casussen.

Concrete doelen van de opleiding

Bemiddelaars en begeleiders naar werk:

 • inspireren elkaar vanuit eigen ervaringen;
 • stimuleren elkaar verder in het gebruik van het netwerk tijdens begeleidingen;
 • brainstormen rond elkaars casussen om te komen tot oplossingen;
 • leren hoe het netwerk een nieuw perspectief kan bieden op de begeleiding;
 • creëren nieuwe methodes of werken bestaande methodes uit om het netwerk te betrekken.

Inhoud van de opleiding

Deel 'Uitwisseling van ervaringen'.

Elke deelnemer vertelt over zijn eigen ervaringen met het betrekken van het netwerk van klanten. Zowel over situaties waar dit werkte als cases waarbij dit niet werkte.

Deel 'Oplossingsgericht denken'.

Het is mogelijk dat je vastzit met een lopende begeleiding of nieuwe denkpistes nodig hebt. Je kan die cases zeker meebrengen naar de intervisie.

Praktisch

2 uur

Groep van max. 6 personen

Verdere opvolging

Een terugkommoment is mogelijk, maar zal individueel bij elke deelnemende groep bevraagd worden.