Vorming

Rondpunt voorziet vormingen voor professionals, vrijwilligers en lotgenoten over de gevolgen van verkeersongevallen. Op deze manier delen wij onze expertise, adviseren en informeren wij aan een zo ruim mogelijke doelgroep. Onze vormingen zijn niet alleen boeiend voor alle professionals die in aanraking komen met de gevolgen van een verkeersongeval, maar ook professionals uit andere sectoren kunnen een beroep doen op het vormingsaanbod van Rondpunt. Het doel van de vormingen is enerzijds om ondersteuning en advies te verlenen rond hoe professionals op een betrokken manier kunnen omgaan met verkeersslachtoffers en anderzijds aan te zetten tot verkeersveilig gedrag.

Rondpunt heeft zowel een vast vormingsaanbod, alsook een vraaggericht aanbod op maat.

Rondpunt geeft op regelmatige basis vorming aan verschillende doelgroepen zoals spoedartsen, lotgenotenverenigingen, politie, parketmagistraten en -juristen. 

Samen met jou stellen we een meer thematische vorming samen op basis van de noden en behoeften van je organisatie die kan inspelen op een specifieke problematiek.

Verkeersveiligheid bij bedrijven

Rondpunt biedt enkele vormingen aan voor bedrijven: rond het handboek 'Road Accidents Prevention & Management' aan de hand van getuigenissen van betrokkenen bij een verkeersongeval Lees verder

Getuigen onderweg

Met Getuigen onderweg komt een verkeersslachtoffer of nabestaande in de klas vertellen over zijn ongeval en de gevolgen. Die gevolgen zijn vaak ingrijpender en langduriger dan een kort krantenartikel... Lees verder

Vorming Dossierbeheerders

De Vorming Dossierbeheerders wordt gegeven door experte in traumabegeleiding, Ilse Vande Walle. Daarnaast vertelt ook een betrokkene bij een verkeersongeval zijn of haar... Lees verder

Vormingspakket voor huisartsen

Rondpunt ontwikkelde in het verleden het vormingspakket ‘Omgaan met verkeersslachtoffers’ voor huisartsen (LOK-kringen). Dit pakket kwam tot stand in samenwerking met Steunpunt Expertise Netwerken... Lees verder

download PPTX (1.8 Mb)