Survey: transposition and implementation EU Directive 2012/29/EU

Rondpunt bepleit rechten van verkeersslachtoffers  en hun families bij de Europese Commissie

Op woensdag 2 december 2015 was Rondpunt samen met lotgenotenvereniging OVK te gast bij de Europese Commissie in Brussel. We brachten de ervaringen van verkeersslachtoffers en hun familie onder de aandacht.

Alle Europese landen, ook België, zijn verplicht om de rechten van slachtoffers te garanderen. Die rechten zijn onder andere: 

  • Duidelijke en toegankelijke informatie;
  • Compensatie binnen een redelijke termijn;
  • En bescherming van de privacy.

We onderzochten hoe verkeersslachtoffers en hun families de naleving van deze rechten ervaren. Uit de resultaten blijkt dat er in België nog ruimte is voor verbetering, vooral op het vlak van communicatie. Elke officiële brief die je na een verkeersongeval ontvangt, moet je gemakkelijk kunnen begrijpen. Bovendien zou je alle nuttige informatie automatisch moeten krijgen, zonder dat je er zelf om moet vragen. 

Het onderzoeksrapport kan je onderaan de pagina downloaden als pdf.

 

PDF
FEVR report EU-directive
Download PDF (2.17 Mb)