Road Accidents Prevention & Management

Dit Nederlandstalig handboek biedt jou als bedrijf een integrale en menselijke aanpak om verkeersveiligheid te stimuleren en verkeersongevallen zo goed mogelijk op te vangen. 

Het handboek geeft:

  • Een antwoord op de noden van alle betrokkenen binnen een bedrijf voor en na een verkeersongeval;
  • Uitleg bij de verschillende taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn om:
    • verkeersongevallen te voorkomen,
    • betrokkenen bij een verkeersongeval op te vangen.

Dankzij de heldere structuur kan je als werkgever of preventieadviseur meteen aan de slag om deze aanpak ook in jouw bedrijf te implementeren. 

Waarom

52% van alle dodelijke arbeidsongevallen gebeuren op de weg. Bij 60% van alle arbeidsongevallen in het verkeer is er nadien sprake van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid (Fedris, 2017). Samen met ons kan je het gedrag van je werknemers positief beïnvloeden. Bekijk hiervoor zeker ook ons aanbod 'Getuigen onderweg' waarbij een verkeersslachtoffer zijn verhaal komt vertellen in jouw bedrijf.

Inhoud HANDBOEK

  1. DEEL 1: Het creëren van een integraal preventiebeleid verkeer: Je krijgt meer achtergrondinformatie over het waarom van een integraal beleid dat aansluit bij de andere preventiedomeinen. Met het geboden gedetailleerd stappenplan kan je zo’n beleid uitwerken.
  2. DEEL 2: Voorkomen van arbeidsongevallen in het verkeer: Je krijgt inzicht in het belang van een goed preventiebeleid rond verkeersveiligheid waar niet alleen de focus ligt op de vaardigheden van de chauffeur of de gevaren op de weg, maar ook op het eigen gedrag in het verkeer en het daarmee gepaard gaande engagement.
  3. DEEL 3: Opvangen van arbeidsongevallen in het verkeer: Met het stappenplan in dit deel kan je werknemers die geconfronteerd werden met een verkeersongeval begeleiden in de eerste fase na het ongeval zodat de menselijke en financiële schade op termijn beperkt blijft.
  4. DEEL 4: Focussen op jobbehoud en re-integratie: Dit deel legt de focus op de langetermijngevolgen van een verkeersongeval, de bescherming van het menselijk kapitaal binnen een bedrijf en de ondersteuning om werknemers die zijn uitgevallen op een goeie manier te re-integreren in hun job of samen met hen een alternatief uit te werken.

[!] DEEL 3 en 4 kan je ook aanwenden wanneer de werknemer betrokken raakte bij een verkeersongeval dat niet onder de arbeidsongevallenverzekering valt. [!]

 

Bestel online