Colloquium Staten-Generaal Verkeersslachtoffers 2016

In het Staten-Generaal werden 214 aanbevelingen naar voren geschoven die onderverdeeld kunnen worden in negen aandachtspunten. Zo blijkt dat vooral medische en psychosociale hulpverlening, mobiliteit, onderzoek en statistiek, justitie, verzekeringen, de politie, de veroorzakers en re-integratie een evaluatie waard zijn. 

Tijdens het Colloquium dat Rondpunt organiseerde in 2016 werden vijf workshops ingericht waarbij reflecties geuit kunnen worden omtrent deze thema’s met als doel verdere prioritaire acties te bepalen. Het verslag van de verschillende werkgroepen kan je onderaan de pagina als pdf downloaden.

 

PDF
Verslag Colloquium Staten-Generaal 2016
Download PDF (1.78 Mb)