In (slow) motion - observaties van iemand met NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

Petra valt in de zomer van 2002, tijdens een vakantie in Frankrijk, van een paard. Met hersenletsel, een contusio cerebri in vaktaal, belandt ze in het ziekenhuis. Via het ziekenhuis in Bordeaux en het Spaarneziekenhuis in Haarlem komt ze terecht in het revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee. Hier noteert ze haar eerste opmerkingen, haar eerste vragen. Vragen en opmerkingen over wat haar opvalt, wat ze gek vindt, wat ze niet snapt aan zichzelf. In eerste instantie zijn deze aantekeningen losse zinnen, later worden dit kortere stukjes tekst, eigenlijk dagboekfragmenten. Dit dagboek blijkt voor haar een manier om grip te krijgen op zichzelf en de wereld om haar heen. Na verloop van tijd en gaandeweg dit boek, vindt er een verschuiving plaats. De noodzaak van het dagboek wordt minder en maakt plaats voor observaties van ‘de wereld’. Het boek eindigt met een aantal korte zelfstandige verhalen, miniaturen. Observaties van iemand met NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Libra & Libris, 2008

ISBN 978-90-74020-06-0