Stress en trauma bij de politie (Reeks politie praktijk boeken)

Het uitoefenen van het politieberoep kan erg belastend zijn. De negatieve gevolgen van stress en trauma zijn in politiemiddens een harde realiteit. Decennia lang zijn ze al het onderwerp van veelvuldige studies en publicaties. Nochtans is de vertaling van de resultaten van die studies naar het personeel op de werkvloer niet steeds vanzelfsprekend en blijven velen zoeken naar geschikte methodes voor preventie, aanpak en nazorg van zowel cumulatieve als acute stress, naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen.

Het boek richt tot politieagenten maar is evenzeer toegankelijk voor « niet ingewijden » of leden van andere organisaties die geconfronteerd worden met ingrijpende ervaringen.

Maklu-Uitgevers nv , 2008

ISBN 9789046600573