Na de klap

In het eerste deel van dit boek komen 12 verkeersslachtoffers aan het woord waarin ze het ongeluk, de gevolgen en de psychische nasleep ervan beschrijven. Het lezen van dit deel kan voor degene die hetzelfde is overkomen, een vorm van zelfhulp zijn: het levert gevoelens van gedeelde ervaring, (h)erkenning en bevestiging. Ze kunnen er ook hoop uit putten, want de verhalen laten ook zien over welke enorme veerkracht mensen beschikken. Bovendien kunnen ze uit de verhalen van andere slachtoffers tips en strategieën halen die hen kunnen helpen met de eigen situatie om te gaan.

Het tweede deel bevat een handreiking voor zelfhulp na een verkeersongeval. De auteurs beschrijven welke psychische reacties kunnen optreden na een ongeluk, hoe de verwerking meestal verloopt en wanneer het raadzaam is professionele hulp in te roepen.

Uitgeverij De Stiel, 2004

ISBN 9070415348