Mensen helpen mensen

Wat zijn zelfhulpgroepen?
Wie is hun publiek?

Hoe vullen ze het professionele circuit aan?

Wie wordt geconfronteerd met onverwachte en ernstige problemen voelt zich vaak hulpeloos en ontredderd.

Professionele hulpverleners bieden dan wel informatie en houvast, toch blijven bepaalde noden onbeantwoord.

Zelfhulpgroepen zijn een waardevolle aanvulling van de professionele hulpverlening. Lotgenoten begrijpen elkaar meteen en voelen sneller specifieke behoeften aan.

Mensen helpen mensen brengt het Vlaamse zelfhulplandschap in kaart. Getuigenissen van lotgenoten maken deze informatie levensecht. Professionals vullen aan met hun visie op zelfhulpdynamiek en zetten de krijtlijnen uit voor de toekomst.

Lannoo, 2012

ISBN 9789401407359