Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb

21 gebeurtenissen

Carla Cobbaut, slachtofferbejegenaar bij de politie, vertelt over 21 gebeurtenissen waarbij ze slechtenieuwsmeldingen deed of slachtoffers ondersteunde.
Situaties waarbij iemand verongelukte, uit het leven stapte, vermoord werd. Of ze slachtoffers van een verkrachting of gijzeling begeleidde.

Uiteenlopende reacties

Elk verhaal begint op het moment dat Carla de slachtoffers voor de eerste keer ontmoet. Ze beschrijft haar eigen interventies en de heel uiteenlopende reacties van de slachtoffers of nabestaanden. Daarbij analyseert ze het effect van haar woorden op de bange, verdrietige of boze mensen die ze voor zich heeft. Heel intuïtief en vanuit een groot gevoel van betrokkenheid helpt ze mensen kort na een ingrijpende gebeurtenis met de start van hun verwerkingsproces.

Voorbereiding slechtnieuwsmelding

Doorheen de verschillende cases doet de lezer heel wat kennis op over hoe je je voorbereidt op een slechtnieuwsmelding, welke vragen er kunnen komen, welke praktische zaken er geregeld moeten worden, hoe je slecht nieuws brengt aan kinderen en nog veel meer.

Carla geeft ook concrete informatie, zoals over de wet waardig afscheid nemen. En het boek schetst hoe de aandacht voor slachtoffers de voorbije 20 jaar gegroeid is. Toch formuleert Carla op het einde verbeterpunten voor de toekomst.

Warm pleidooi

'Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb' is hard om te lezen, want het verbloemt de waarheid niet. Toch en net daardoor is het een warm pleidooi voor meer aandacht en zorg voor slachtoffers. Het toont hoe een goede opvang in de eerste momenten een verschil maakt voor alles wat daarna komt. Iedereen die, van ver of van dichtbij, te maken heeft met de crisisopvang van slachtoffers, zou dit boek dan ook moeten lezen.

De opbrengst van haar boek schenkt ze aan verschillende goede doelen.

ISBN: 9789089314710
Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts
Auteur: Carla Cobbaut
Titel: Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb