Algemeen

In deze boekenlijst vind je een aantal boeken die kunnen helpen om te begrijpen wat er met jou gebeurt.  Het kan een steun zijn om een gelijkaardig verhaal te lezen of om inzicht te krijgen in sommige processen. 

Als je zelf een boek wil aanraden, mag je ons mailen via info@rondpunt.be.

Je rechten als slachtoffer

Welke zijn mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf? Om het antwoord op deze vraag te vinden, moet je als slachtoffer vaak een hele zoektocht ondernemen: je loopt van de ene dienst naar de... Lees verder

Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis

Kinderen verwerken een schokkende gebeurtenis, zoals een verkeersongeval, op hun manier. Het is niet altijd vanzelfsprekend om daar juist mee om te gaan. Slachtofferhulp maakte hierover een... Lees verder

Een heel klein beetje oorlog

In dit boek zet Erik De Soir de basisprincipes van het omgaan met traumatische ervaringen op een heel aanschouwelijke manier uiteen. Hij legt stap voor stap uit hoe een trauma ontstaat en hoe je er... Lees verder

Mensen helpen mensen

Wat zijn zelfhulpgroepen? Wie is hun publiek? Hoe vullen ze het professionele circuit aan? Wie wordt geconfronteerd met onverwachte en ernstige problemen voelt zich vaak hulpeloos en ontredderd.... Lees verder

Ik krijg het moeilijk in mijn hoofd

Remy verliest zijn zus bij een verkeersongeval... Op de kermis wordt Jonas bedreigd door twee jongens... Fleur wordt bijna een wagen ingesleurd door twee onbekende mannen... Jasmijn wordt misbruikt... Lees verder

Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb

21 gebeurtenissen Carla Cobbaut , slachtofferbejegenaar bij de politie , vertelt over 21 gebeurtenissen waarbij ze slechtenieuwsmeldingen deed of slachtoffers ondersteunde. Situaties waarbij iemand... Lees verder

Na de klap

In het eerste deel van dit boek komen 12 verkeersslachtoffers aan het woord waarin ze het ongeluk, de gevolgen en de psychische nasleep ervan beschrijven. Het lezen van dit deel kan voor degene die... Lees verder