Handboek Road Accidents Prevention and Management

In dit handboek presenteert Rondpunt een integrale aanpak voor bedrijven om verkeersveiligheid te stimuleren en verkeersongevallen zo goed mogelijk op te vangen. Rondpunt vraagt hierbij om een menselijke aanpak.

Rondpunt deed een rondvraag bij bedrijven uit verschillende sectoren. Zij hadden een sterke voorkeur voor inbedding en aansluiting van het draaiboek in het algemene preventiebeleid. In dat preventiebeleid zijn veel verschillende actoren betrokken die ook een rol spelen in het geval van verkeersongevallen: 

 • de preventieadviseur;
 • interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;
 • de mobiliteitscoördinator;
 • de fleet manager;
 • de personeelsdienst;
 • de collega’s;
 • de rechtstreeks leidinggevende;
 • de werkgever die instaat voor het welzijn van zijn werknemers;
 • het comité voor preventie en bescherming op het werk;
 • de arbeidsongevallenverzekeraar;

De specifieke situatie van arbeidsongevallen in het verkeer is over het algemeen weinig uitgewerkt en de nood aan concrete inbedding van dit soort ongevallen binnen het preventiebeleid drong zich vanuit de gesprekken met bedrijven op. Op die nood geeft dit handboek een antwoord. 

Dit handboek geeft:  

 • een antwoord op de noden van alle betrokkenen binnen een bedrijf voor en na een verkeersongeval;
 • uitleg bij de verschillende taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn om verkeersongevallen te voorkomen;
 • uitleg bij de verschillende taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn om betrokken van een verkeersongevallen op te vangen.  

Dit handboek is er voor:  

Grote, middelgrote, kleine en zelfstandige ondernemingen omdat verkeersveiligheid voor iedereen belangrijk is. 

Dit handboek bestaat uit 4 delen: 

 • DEEL1: creëren van een integraal preventiebeleid verkeer geeft je meer achtergrondinformatie over het waarom van een integraal beleid dat aansluit bij de andere preventiedomeinen en beschrijft een gedetailleerd stappenplan om zo’n beleid uit te werken .
 • DEEL 2: voorkomen van arbeidsongevallen in het verkeer gaat in op het belang van een goed preventiebeleid rond verkeersveiligheid waar niet alleen de focus ligt op de vaardigheden van de chauffeur of de gevaren op de weg, maar ook op het eigen gedrag in het verkeer en het daarmee gepaard gaande engagement.
 • DEEL 3: opvangen van arbeidsongevallen in het verkeer dit deel ontvouwt een stappenplan om werknemers die geconfronteerd werden met een verkeersongeval te begeleiden in de eerste fase na het ongeval zodat de menselijke en financiële schade op termijn beperkt blijft.
 • DEEL 4: focussen op jobbehoud en re-integratie dit deel legt de focus op de langetermijngevolgen van een verkeersongeval, de bescherming van het menselijk kapitaal binnen een bedrijf en de ondersteuning om werknemers die zijn uitgevallen op een goeie manier te re-integreren in hun job of samen met hen een alternatief uit te werken als dit niet meer mogelijk is. 

! DEEL 3 en DEEL 4 kunnen ook gebruikt worden voor werknemers die betrokken zijn bij een verkeersongeval dat niet onder de arbeidsongevallenverzekering valt.

 

Bestel online