Ervaringsgerichte bewustwordingssesie voor jouw werknemers

De bijdrage aan verkeersveiligheid van jouw bedrijf staat of valt met het individuele gedrag van je werknemers die zich dagelijks op de baan begeven. Hun gedrag positief beïnvloeden is één van de belangrijkste hefbomen naar het voorkomen van materiële schade, of erger nog het in gevaar brengen van het eigen leven en dat van andere weggebruikers.

Gedrag beïnvloeden is niet eenvoudig en kun je op verschillende manieren doen. Rondpunt vzw gebruikt daarvoor de drive van direct betrokkenen bij een verkeersongeval. Vanuit hun ervaring zijn zij enorm gemotiveerd om anderen, en ook jouw werknemers aan te zetten tot verantwoordelijk gedrag in het verkeer.

Rondpunt vzw biedt daarom de mogelijkheid een slachtoffer, nabestaande of veroorzaker van een verkeersongeval uit te nodigen in je bedrijf. Deze direct betrokkenen zijn door Rondpunt gecoacht om hun verhaal op een aansprekende en gedragsbeïnvloedende manier te brengen. Zo’n getuigenis duurt 50 minuten en wordt gevolgd door een korte nabespreking volgens een vooraf besproken methodiek. Na afloop krijgen de werknemers de gelegenheid de getuigenis te evalueren. De exacte invulling van de bewustwordingssessie maken we op maat van jouw bedrijf. 

Een getuigenis van een direct betrokkene in jouw bedrijf organiseer je al vanaf 300 euro. Dien je aanvraag voor een bewustwordingssessie in via onze website voor een offerte op maat of neem rechtstreeks contact op via het mailadres getuigenonderweg@rondpunt.be. 

Ga je met ons in zee om het gedrag van jouw werknemers op de baan positief te beïnvloeden? Dat steun je daarmee ook de opvang en begeleiding van slachtoffers, nabestaanden en veroorzakers van verkeersongevallen. Rondpunt vzw beantwoordt hun vragen, verstrekt informatie en helpt hen met re-integreren na een verkeersongeval. 

KBC is projectpartner van Rondpunt voor de getuigenissen in bedrijven. Samen met KBC onderzoeken we hoe we met deze getuigenissen en een korte nabespreking het gedrag van werknemers in het verkeer positief kunnen beïnvloeden. De resultaten hiervan verwachten we tegen einde 2017. 

Het West-Vlaamse bedrijf ROB bestond in 2014 75 jaar. Tijd voor een feestje! Alle genodigden kregen een warme oproep om als relatiegeschenk een gift over te maken aan Rondpunt. Ondertussen kon Rondpunt ook iets voor ROB betekenen. Getuige Maarten ging twee keer naar hen om 80 werknemers met zijn verhaal te sensibiliseren rond verkeersveiligheid. Bedrijfsleider Manu van Overbeke over de getuigenissen: 

"De getuigenis werd als erg positief ervaren door de medewerkers. Zonder meer een goed initiatief! We denken ondertussen verder na om verkeersveiligheid blijvend te benadrukken."

 

Bestel online