Getuigen onderweg

In Getuigen onderweg komt een slachtoffer, nabestaande of veroorzaker van een verkeersongeval in de klas vertellen over het ongeval waarbij hij betrokken was en de gevolgen die dat met zich meebrengt. De getuigenissen worden gehouden in scholen en bedrijven over heel Vlaanderen. Sinds 2012 sensibiliseerden we 98.842 leerlingen en 3.784 werknemers via dit project.

Waarom?

Getuigen onderweg wil iedereen die deelneemt aan het verkeer inzicht geven in de ingrijpende gevolgen van een verkeersongeval op zowel het slachtoffer als de omgeving. De getuigenissen zetten de luisteraars aan tot nadenken over het eigen gedrag in het verkeer.  Een betrokken en bewuste deelname aan het verkeer is waar Getuigen onderweg naar streeft.

Wat willen we bereiken?

Door de getuigenissen van verkeersslachtoffers, nabestaanden of veroorzakers krijgen minder ervaren verkeersdeelnemers inzicht in de ingrijpende gevolgen voor zowel het slachtoffer als de omgeving.

Voor wie?

Getuigen onderweg richt zich op leerlingen van de derde graad secundair onderwijs, verkeersovertreders en werknemers van bedrijven en organisaties.

Hoe?

Na het indienen van een aanvraag zoekt Rondpunt een getuige, nabestaande of veroorzaker van een verkeersongeval in de buurt van de aanvrager. Indien nodig wordt de getuigenis georganiseerd in samenwerking met een buddy. Op dit moment zijn er 73 getuigen en 50 buddy’s actief over heel Vlaanderen.

Voor meer informatie over Getuigen onderweg in scholen klik hier.

Meer informatie over Getuigen onderweg in bedrijven vind je hier. Bel 03 205 74 80 voor meer informatie.

Bijkomende opmerking: In het project Getuigen onderweg getuigen ook veroorzakers over hun verkeersongeval. Deze inzet binnen het project is vrijwillig  en vanuit eigen initiatief om anderen te sensibiliseren aangaande de gevaren in het verkeer, met als finale doel hen te helpen naar een veiliger gedrag op de weg. Het afleggen van getuigenissen kan binnen een gerechtelijke procedure op geen enkele manier worden ingezet als alternatieve bestraffing of om op welke manier ook strafvermindering te krijgen. De inzet van de vrijwilligers start vanuit de nood en kracht om iets met de ingrijpende ervaring te doen en is op geen enkele manier inzetbaar binnen een strafprocedure.

Getuigen onderweg wordt gerealiseerd met de steun van Departement Mobiliteit en Openbare werken Vlaamse Overheid