FIVE2NINE

FIVE2NINE is een project waarbij een jongvolwassene met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op regelmatige basis vrije tijd doorbrengt met één of meerdere vrijetijdsbuddy’s. Daarnaast ondersteunt de vrijetijdsbuddy de jongvolwassene in zijn zoektocht naar een duurzame vrijetijdsbesteding en het uitbouwen van een sociaal netwerk.

Waarom?

Al verscheidene jaren kregen we signalen uit verschillende hoeken over de problematiek van sociaal isolement bij jongvolwassenen met een NAH. Naast fysieke gevolgen kan het ook dat er cognitieve, gedragsmatige en psychosociale gevolgen zijn van het hersenletsel. Vaak worden deze gevolgen niet op het eerste gezicht opgemerkt, maar vormen zij wel een obstakel in de leefomgeving van de jongeren. Eén van de onzichtbare gevolgen is het verlies van het sociale netwerk waardoor een gevoel van sociaal isolement ontstaat. Het sociaal isolement ervaren personen met NAH als hun grootste handicap.

Naast lotgenotenwerkingen voor personen met NAH zijn jongvolwassenen ook op zoek naar 'gewone' vrijetijdsbesteding met leeftijdsgenoten. 

Wat willen we bereiken?

FIVE2NINE wil het sociaal isolement van deze jongvolwassenen met een NAH doorbreken. Samen met de vrijetijdsbuddy ontdekken ze het vrijetijdsaanbod in de buurt en leggen zij nieuwe sociale contacten. Op die manier kunnen ze een sociaal netwerk ontwikkelen en op regelmatige basis leuke activiteiten doen met leeftijdsgenoten. 

Voor wie?

Jongvolwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel:

 • die 16-35 jaar zijn;
 • die moeite hebben met het invullen van de vrije tijd;
 • die moeite hebben met het maken en onderhouden van contact;

En... die zin hebben om hier verandering in te brengen!

Buddy's

 • minimum 16 jaar;
 • ondernemend, respectvol, zorgzaam, enthousiast;
 • geïnteresseerd in de leefwereld van de jongvolwassene;
 • engagement van minimum 1 jaar.

Werkwijze 

In de proeffase gingen vijf FIVE2NINE-groepjes op pad. Na positieve tussentijdse evaluaties en een positieve eindevaluatie van deze fase  werd in een tweede fase een groter aantal buddygroepjes (8) gestart.

Ons uiteindelijke doel - de derde fase -  is de ontwikkeling van een methodiek die ingebed kan worden in Vlaanderen en die leidt tot een doorbreking van het sociaal isolement bij jongvolwassenen met NAH.

In FIVE2NINE wordt er gewerkt op twee verschillende manieren:


1. In samenwerking met studenten Orthopedagogie van de UGent

Sinds 2014 werkt Rondpunt samen met laatstejaarsstudenten Orthopedagogie van de Universiteit Gent. Er wordt gewerkt met een vaste werkwijze:

 • kennismakingsgesprek met elke kandidaat jongere en kandidaat-buddy
 • een matchingsgesprek tussen jongvolwassene met een NAH en kandidaat- buddy bij match (interesses, regio)
 • Jongvolwassene en buddy (beide FIVE2NINE’ers) maken een plan voor het komende jaar en spreken één keer in de 2-3 weken af voor een leuke activiteit
 • Rondpunt ondersteunt door tips en adviezen op vraag van jongvolwassene en/of buddy

2. Lokale pilot

In 2016 startten we met een lokale pilot om ook jongvolwassenen met een NAH in andere Vlaamse regio’s te laten deelnemen. Het vertrekpunt is hier de interesse en de woonplaats van de jongvolwassene. De werkwijze is als volgt:

 • traject wordt gestart op vraag van jongvolwassene (direct of via professionals)
 • er wordt een scan gedaan naar lokale organisaties en activiteiten
 • medewerker Rondpunt heeft een kennismakingsgesprek met de jongvolwassene
 • er worden contacten gelegd met lokale organisaties of verenigingen
 • op die manier wordt er gezocht naar een buddy (leeftijdsgenoot) die de jongere ondersteunt tijdens die specifieke activiteit (bv. aansluiting zoeken bij andere clubleden, vergezellen naar feestjes en evenementen, vervoer van en naar activiteit, etc.)

Bij interesse kan je doorklikken naar dit contactformulier.

FIVE2NINE wordt gerealiseerd met de steun van Hart voor Handicap en Fonds Jan Filliers (beheerd door de Koning Boudewijn Stichting).