'Rechten verkeersslachtoffers' EU-richtlijn 2012/29

Wil je als slachtoffer van een verkeersongeval of als nabestaande weten wat jouw rechten zijn? Vanaf augustus 2017 vind je dankzij dit project daarover informatie op onze website. Aan de hand van korte verhalen en beelden tonen we je welke informatie en ondersteuning je kan krijgen na een verkeersongeval. Momenteel ontwikkelden we al video's waarin we een antwoord formuleren op de meest gestelde hulpvragen van 2016.

We zorgen er in dit project ook voor dat er meer informatie is bij politie, justitie en andere hulpverleners over de mogelijkheid en voorwaarden tot contact tussen veroorzakers en slachtoffers. Daarnaast werken we aan verbeterde samenwerking tussen de professionals die je als verkeersslachtoffer of nabestaande tegenkomt in je traject na het verkeersongeval. Dit doen we door good practices te verspreiden zodat iedereen geïnspireerd raakt om beter samen te werken. 

Slachtoffers van verkeersmisdrijven en hun families hebben deze rechten op basis van de Europese richtlijn 2012/29. In dit project ligt de focus op toegang tot informatie en ondersteuning, de specifieke kenmerken van herstelbemiddeling voor betrokkenen bij een verkeersongeval en interdisciplinaire samenwerking. Rondpunt werkt samen met vzw Moderator en het LINC instituut van de KU Leuven. 

We halen in dit project onze inspiratie ook over de grens en delen onze projectresultaten met partners uit heel Europa. Onze Europese projectpartners zijn Victim Support EuropeEuropean Federation of Road Traffic Victims en het European Forum for Restorative Justice

Dit project wordt gefinancierd door het Justice Programme van de Europese Unie.  Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op via joke.castelein@rondpunt.be.

FAQ's 2016

Als verkeersslachtoffer heb je op basis van de EU-richtlijn 2012/29 recht op toegang tot informatie en ondersteuning. Bij Rondpunt willen we met het EU-project die toegang tot informatie garanderen. … Lees verder

Herstelrecht

Als verkeersslachtoffer heb je op basis van de EU-richtlijn 2012/29 herstelrecht. Moderator werkte samen met Rondpunt en KULeuven een handboek en rapport uit, gebaseerd op de bevindingen uit het project… Lees verder

Je rechten na een verkeersongeval

Op deze webpagina vind je informatie over je rechten na een verkeersongeval indien je schade van fysieke, mentale of emotionele aard of economisch verlies hebt geleden of als je een familielid… Lees verder