Support@Work

Wat is Support@Work?

In dit project werkte Rondpunt aan de verbetering van de jobkansen van verkeersslachtoffers met een blijvend letsel. Dit met het oog op jobretentie en re-integratie op de arbeidsmarkt. De koppeling van het persoonlijke netwerk van de werknemer en het professionele netwerk werd gebruikt als dienstverlening om de toegang tot werk en het behoud van werk voor deze doelgroep te verbeteren.

Waarom Support@Work?

Uit de verhalen van verkeersslachtoffers met een blijvend letsel en hun families kwam naar voren dat het vinden van een job bijzonder moeilijk is. Eén van de problemen was het ontbreken van samenwerking tussen arbeidsbemiddelaars en begeleiders en mensen uit de nabije omgeving van de verkeersslachtoffers. Vandaar dat wij in het project Support@Work werkten aan een koppeling van het persoonlijk netwerk van het verkeersslachtoffer en het professionele netwerk.

Voor wie is Support@Work?

Het project Support@work is gericht op de volgende doelgroepen:

 • Werknemers en werkzoekenden met problemen in de professionele setting ten gevolge van een verkeersongeval
  • Verkeersslachtoffers met blijvend letsel
  • Naasten van een zwaar gewond verkeersslachtoffer;
  • Nabestaanden van verkeersslachtoffers;
  • Veroorzakers van een verkeersongeval;
  • Collega’s van verkeersslachtoffers.
 • Andere doelgroepen (op de langere termijn)
  • Werknemers met andere gezondheidsproblemen (of Arbeidshandicap);
  • Werknemers die slachtoffer werden van andere traumatische gebeurtenissen;
  • Schoolverlaters met een gezondheidsprobleem;
  • Werkzoekenden met een Arbeidshandicap.

Wat hebben we bereikt?

We ontwikkelden een netwerktest, een handleiding om met de netwerkmethodiek te werken en hielden met een tiental mensen netwerkbijeenkomsten, die effectief leidden tot een job, inzicht in de mogelijkheden of uitbreiding van het netwerk.

Een ervaring van een deelnemer:

“ Via de website www.supportatwork.be kwam ik bij Rondpunt terecht. Door schade aan mijn hersenen heb ik serieuze beperkingen. In het gesprek met Rondpunt over mijn persoonlijk netwerk, kwam ik op het idee om een vriendin van mij te contacteren om haar mijn zoektocht naar een job voor te leggen. Dat deed ik en zij gaf mij de kans om als administratief medewerker te starten bij haar schoonmaakbedrijf”.

Het project resulteerde in het werkschrift “Net-werkt” voor werkbegeleiders, te downloaden via www.werkschriften.be en leidde er onder meer toe dat GTB-Vlaanderen een versterkende module organiseert voor hun cliënten over het werken met het persoonlijk netwerk. Voor begeleiders en bemiddelaars van VDAB, GTB en GOB’s gaven we een vijftal trainingen over werken met het persoonlijk netwerk van klanten. 

Voor werkgevers ontwikkelden we een handboek voor werkgevers “Road accidents and prevention management”. Dat handboek ondersteunt werkgevers bij het voorkomen van verkeersongevallen en het opvangen van verkeersslachtoffers. Het geeft hen tools om de re-integratie van verkeersslachtoffers met een blijvend letsel na een verkeersongeval op te nemen.

In 2015 rondden we dit project af.

Partners: Prevent, Over-Hoop, Jobkanaal, Vlaams Patiënten Platform, ACT-Désiron, GOB De Ploeg, GTB-Vlaanderen, VDAB, ACV, Plan vzw, het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA). 

Support@Work werd gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds.