Experimenteel Jeugdwerk

In Experimenteel Jeugdwerk worden vrienden van verkeersslachtoffers betrokken bij de revalidatie. Rondpunt werkte hiervoor samen met het revalidatiecentrum RevArte in Edegem en jeugdwerkpartners en kreeg voor dit project steun van  Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Vanuit een nauw contact met verkeersslachtoffers en hun omgeving blijkt, zeker bij jonge verkeersslachtoffers, dat zij het verlies van hun vrienden na het ongeval vaak erger ervaren dan de gevolgen van het ongeval. Vanuit signalen, ervaring en onderzoek weet Rondpunt dat het sociaal isolement of het verminderen van de betrokkenheid al start tijdens de revalidatiefase. Rondpunt gelooft dat vrienden een sleutel zijn tot een goede revalidatie en re-integratie.
Het bevorderen van de sociale re-integratie na een verkeersongeval is dan ook de hoofddoelstelling in dit project.

In 2015 ontmoette Rondpunt vijf revaliderende jongeren in RevArte. Drie van hen kozen ervoor hun vrienden te betrekken bij de therapie. Op het einde van de projectperiode organiseerde Rondpunt een rolstoeltoegankelijke groepsactiviteit. Hieraan namen 9 revaliderende jongeren, hun vrienden en familie deel. Sommige revalidanten verlieten voor het eerst in 6 maanden het revalidatiecentrum. Samen verlegden ze hun grenzen en kregen ze inzicht in elkaars mogelijkheden.

Om het project en haar boodschap bekend te maken, maakte Rondpunt in samenwerking met Lambo Films een kort filmpje over de activiteit waarin het belang van vriendschap na een verkeersongeval geïllustreerd wordt. Met dit filmpje wil Rondpunt het belang van het betrekken van vrienden tijdens de revalidatie en de kracht van vriendschap in de verf zetten. Dit is gericht aan revalidatiecentra, maar ook zeker aan jongeren.