Week zonder vluchtmisdrijf 2017

PERSBERICHT
27/09/2017

Rondpunt en Vias institute organiseren opnieuw Week zonder vluchtmisdrijf

Vluchtmisdrijf komt vaker ‘s nachts en binnen de bebouwde kom voor

Vorig jaar was er in België sprake van 4 426 letselongevallen met vluchtmisdrijf. Daarbij vielen 21 dodelijke slachtoffers. In 2016 gebeurden vluchtmisdrijven voornamelijk ‘s nachts en binnen de bebouwde kom. Voetgangers en fietsers zijn het vaakst betrokken bij een letselongeval met vluchtmisdrijf. Rondpunt en Vias institute willen deze problematiek blijven aanpakken en organiseren daarom opnieuw de Week zonder vluchtmisdrijf. Om meer inzicht te krijgen in hoe de gemiddelde Vlaming denkt over vluchtmisdrijf werd een bevraging georganiseerd op www.ikstopnaeenverkeersongeval.be.

Attitudemeting: de Vlaming en vluchtmisdrijf in 5 vragen

Via een online en anonieme poll op www.ikstopnaeenverkeersongeval.be wordt in 5 vragen gepeild naar hoe de gemiddelde Vlaming denkt over vluchtmisdrijf. Een bevraging bij 700 respondenten geeft onderstaande resultaten.  Een antwoord wordt als laattijdig geregistreerd indien men niet binnen de tien seconden kan antwoorden. 

Opmerkelijk is het begrip voor paniek”, signaleert Rondpunt. De vzw roept op om je toch zo snel mogelijk bij de politie te melden of beter nog zo snel mogelijk eerste hulp toe te dienen na een verkeersongeval. Slachtoffer van vluchtmisdrijf, Gerbrich Reynaert, benadrukt het belang daarvan: “De minuten na de aanrijding waren voor mij van levensbelang. Gelukkig werd ik gevonden door iemand die me dwars over straat zag liggen. In het politieverslag staat  dat het bloed uit mijn oren liep. In de films betekent dit het einde. Dat de veroorzaker niet gestopt is om me te helpen, kan ik moeilijk begrijpen.

Rondpunt startte maandag al met het sensibiliseren van het brede publiek door op sociale media elke dag een foto te delen van een plaats waar vluchtmisdrijf gepleegd werd. “Ook met de cijfers van de attitudemeting gaan we aan de slag”, klinkt het bij Rondpunt. “Dat bijna 70% de veroorzaker zou willen ontmoeten maar dat dit in de praktijk weinig gebeurt, betekent dat we beter moeten communiceren over het aanbod van herstelbemiddeling.”

12 letselongevallen met vluchtmisdrijf per dag

Gemiddeld werd de voorbije drie jaar in bijna 4 op de 100 ongevallen waarin iemand stierf, vluchtmisdrijf gepleegd. In totaal gaat het om bijna 5 000 slachtoffers na vluchtmisdrijf in 2016.

Waar en wanneer komt vluchtmisdrijf voor?

Het verband tussen het optreden van vluchtmisdrijven en het uur van de dag is zeer duidelijk”, geeft Karin Genoe van Vias institute, aan. Om 11 uur zijn 7% van de letselongevallen vluchtmisdrijven terwijl het om bijvoorbeeld 3 uur ’s nachts gaat om 20% (in het jaar 2016). Ook treden vluchtmisdrijven vaker op binnen de bebouwde kom (12%) dan buiten de bebouwde kom (7%) en op autosnelwegen (7%). Voornamelijk kwetsbare weggebruikers zijn bij een letselongeval slachtoffer van een vluchtmisdrijf. 20% van de voetgangers in een letselongeval zijn slachtoffer van een vluchtmisdrijf, bij fietsers is dat 16%.

Bestraffing

Minister van Justitie, Koen Geens: “In veel verkeersongevallen nemen bestuurders, die al dan niet onder invloed zijn, de vlucht na het ongeval. Dit gebeurt vaak wanneer de bestuurder in paniek reageert, maar voor het slachtoffer is het van levensbelang dat snelle hulp geboden wordt. Midden juli werd het wetsontwerp van collega Bellot en mezelf goedgekeurd door de regering. De bestuurder die ernstige verkeersmisdrijven pleegt, wordt zwaarder gestraft. Zo verhogen we de maximale gevangenisstraf bij vluchtmisdrijf en verdubbelen we de maxima bij recidive. Mensen die daarentegen hun uiterste best doen om na een misstap opnieuw op het rechte pad te komen, moeten gestimuleerd worden om opnieuw hun rijbewijs te halen wanneer ze intensief aan hun verslaving hebben gewerkt. Door elkaar te ondersteunen en te respecteren, gaan we samen naar een veilig verkeer.

Werken aan preventie en hulp voor slachtoffers is essentieel”, zegt Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid. “Daarom hebben we het leren van eerste hulp bij ongevallen verplicht gemaakt bij het halen van je rijbewijs. Om te sensibiliseren hebben we van respect ook een centraal aspect gemaakt van de nieuwe rijopleiding en onze komende campagnes. Daarenboven blijven we de politiezones steunen in de strijd tegen overdreven snelheid en alcohol achter het stuur en geven we hulp aan de gemeentes om de infrastructuur en het verkeer voor zwakke weggebruikers veiliger te maken.”