Stage/Thesis

Loop stage bij Rondpunt

Rondpunt werkt regelmatig samen met hogescholen of universiteiten als stageplaats.

Heb je interesse om stage te lopen bij Rondpunt? Stuur dan naam, opleiding, school/universiteit, stagevoorwaarden en je motivering door naar joke.castelein@rondpunt.be. Aanvragen worden intern besproken.

We geven graag mee dat cliëntencontact niet mogelijk is bij Rondpunt.

Werk samen met Rondpunt voor je thesis of eindwerk

Rondpunt werkt regelmatig samen met hogescholen of universiteiten voor thesissen en/of eindwerken.

We beperken ons hiervoor tot thesissen en eindwerken (geen tussentijdse papers of taken).

We staan open voor elke vraag en bespreken deze intern.

Interesse? Stuur dan naam, opleiding, school/universiteit, thesisonderwerp, thesisvoorwaarden en je motivering door naar joke.castelein@rondpunt.be.