Over Rondpunt

In Vlaanderen vallen jaarlijks ongeveer 30.000 verkeersslachtoffers. Rondpunt vzw ijvert voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer.

Slachtoffers, naasten, nabestaanden, veroorzakers en professionals kunnen bij Rondpunt terecht met al hun grote én ook kleine zorgen.

Daarnaast investeert Rondpunt in betere kansen voor alle betrokkenen door middel van beleidsbeïnvloeding en het opzetten van participatieprojecten op vlak van re-integratie naar werk, sport en vrije tijd.

Rondpunt werkt altijd samen, nooit alleen.

Activiteiten Rondpunt

Rondpunt richt zich met haar activiteiten tot alle direct en indirect betrokkenen bij verkeersongevallen: slachtoffers, veroorzakers, naasten, nabestaanden, hulpverleners, werkgevers, …

Informatie, advies en belangenbehartiging 

  • Rondpunt deelt informatie en expertise over de gevolgen van een verkeersongeval;
  • Rondpunt geeft advies en vorming aan hulpverleners, begeleiders, scholen, werkgevers en mantelzorgers;
  • Rondpunt verdedigt de rechten van alle betrokkenen;
  • Rondpunt beïnvloedt beleid. We nemen deel aan overleg en brengen de noden van direct betrokkenen en hun ondersteuners onder de aandacht. We stellen beleidsadviezen en memoranda op.


Preventie

Rondpunt stimuleert verkeersveilig gedrag. In het project Getuigen onderweg brengen we een preventieve boodschap vanuit verhalen van verkeersslachtoffers. We organiseren getuigenissen in scholen en bedrijven.

Ontwikkeling van producten en projecten

  • Rondpunt pikt samen met partners signalen op uit het werkveld en ontwikkelt creatieve vormen van ondersteuning;
  • Rondpunt ontwikkelt praktische materialen, zoals educatieve pakketten, werkschriften en flyers;
  • Rondpunt roept op tot solidariteit met een publiekscampagne over vluchtmisdrijf (derde week van september) en op de Internationale Herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers (derde zondag van november).

Onze registratiegegevens voor bijvoorbeeld het registreren van je warme actie bij Music For Life kan je onderaan de pagina downloaden als pdf. 

Hieronder vind je ook een verslag van onze werking van voorgaande jaren. Veel leesplezier!

 

PDF
Registratiegegevens Rondpunt vzw
Download PDF (487 Kb)
PDF
Jaarverslag Rondpunt 2018
Download PDF (13.6 Mb)
PDF
Jaarverslag Rondpunt 2017
Download PDF (3.65 Mb)
PDF
Jaarverslag 2016 Rondpunt
Download PDF (2.11 Mb)
PDF
jaarverslag 2015
Download PDF (6.26 Mb)