Wil jij je verhaal vertellen in Libelle?

Het weekblad Libelle wil in de rubriek ‘Mijn verhaal’ graag iemand aan het woord laten die ongewild een verkeersongeval veroorzaakte. Hiermee willen ze inkijk geven in de gedachtegang van een veroorzaker, om aan te tonen dat het soms gaat over een paniekreactie. Ze vinden het belangrijk dat iemand met een goed gevoel zijn verhaal kan vertellen. Daarom kan een getuigenis geheel anoniem en kan de tekst ook nagelezen worden voor publicatie.

Naast een veroorzaker, wil Libelle ook graag een slachtoffer van vluchtmisdrijf de ruimte geven om te vertellen hoe het voelt om aan je lot overgelaten te worden. Ook hier kan je anoniem getuigen en is er de mogelijkheid om de tekst op voorhand na te lezen.

Wil je als veroorzaker of slachtoffer van een verkeersongeval graag je verhaal vertellen in Libelle? Twijfel je nog en wil je eerst graag wat meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Marlies Sandra.