Week van NAH

Een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) overkomt meer mensen dan we denken. Ten gevolge van een verkeersongeval, hersenbloeding of andere ziekte hebben naar schatting 247 000 personen in Vlaanderen een NAH. Bovendien komen er elk jaar 50 000 bij. 

Elke huisarts heeft gemiddeld dertig patiënten met NAH in zijn praktijk en toch blijven deze mensen als doelgroep relatief onzichtbaar. NAH is nauwelijks gekend waardoor ook wij ons willen inzetten voor een blijvende sensibilisering op alle niveaus. Na een geslaagde editie in 2016 voert de NAH Liga opnieuw campagne voor de bekendmaking van NAH bij het ruime publiek. In de week van 16 tot 22 oktober 2017 worden verschillende activiteiten georganiseerd in samenwerking met alle regionale en Vlaamse partners die zich inzetten voor personen met NAH. 

Een Niet-Aangeboren Hersenletsel is vaak onzichtbaar maar wel aanwezig. Naast de duidelijk zichtbare gevolgen zoals problemen met bewegen of spreken zorgen ook de minder zichtbare gevolgen zoals problemen met onthouden, concentreren, sociaal functioneren,... voor moeilijkheden op lange termijn bijvoorbeeld op vlak van tewerkstelling en vrijetijdsactiviteiten. Mensen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving spreken van een breuk in hun levenslijn. 

Rondpunt zet zich in verschillende projecten in voor mensen met NAH. 

  • In het project FIVE2NINE zoeken we buddy's voor personen met NAH tussen 16 en 35 jaar. Samen gaan ze op zoek naar een zinvolle en duurzame vrijetijdsbesteding. 
  • In het project Gelijk Spel proberen we het sociale isolement te voorkomen door sport al aan te bieden tijdens de revalidatie. Na het ontslag valt voor het jonge verkeersslachtoffer alle sport vaak weg. In dit project willen we hen begeleiden naar de juiste sport in de buurt door al meteen te starten met een divers sportaanbod tijdens revalidatie.
  • In het project Verloond Talent gaan we op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen van tewerkstelling voor werkzoekers met NAH. De focus ligt op inclusief en betaald werk, ook al is het maar voor enkele uren per week. 
  • In het project Getuigen Onderweg vertellen verkeersslachtoffers in scholen en bedrijven over het verkeersongeval en de gevolgen ervan. Op dit moment zijn er 32 actieve getuigen met NAH in het project die leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs sensibiliseren. 

Neem zeker een kijkje op de website van de NAH Liga om meer te weten te komen over de verschillende activiteiten tijdens de Week van NAH. Wij zijn alvast aanwezig op het SOFA-symposium NAH bij Sig Gijzegem.