Week van NAH 2016

NAH, het overkomt meer mensen dan we denken. In Vlaanderen zijn er naar schatting 247 000 patiënten met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Bovendien komen er elk jaar 50 000 bij. Dit komt neer op gemiddeld dertig patiënten per huisarts. En toch blijven deze mensen als doelgroep relatief onzichtbaar, NAH is nauwelijks gekend. Een blijvende brede sensibilisering op alle niveaus is noodzakelijk. Daarom voert de NAH-Liga van 10 tot 16 oktober 2016 campagne voor de brede bekendmaking van NAH bij het ruime publiek. Dit onder de titel ‘Week van NAH’ en in samenwerking met alle regionale en Vlaamse partners.

Ook Rondpunt draagt haar steentje bij en vraagt aan alle getuigen die in september en oktober langsgaan in scholen om de ‘Week van NAH’ en bijhorende website bekend te maken bij de leerlingen. Op deze website vind je alle informatie alsook de activiteitenkalender terug. 


Bron: Kerk en Leven