Vlaamse regering neemt akte van Actieplan Opvang Verkeersslachtoffers

Naar aanleiding van de Internationale Herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers op 19 november 2017 in Damme, werd het Vlaams Actieplan voor Verkeersslachtoffers onder de aandacht gebracht bij de Vlaamse Regering.

Het Vlaams Actieplan voor Verkeersslachtoffers is het resultaat van een Stuurgroep, bestaande uit leden uit allerlei sectoren, die vier maal per jaar bijeenkomen om de stand van zaken te bespreken. Uniek aan dit forum is dat de uitwisseling tussen het beleid en het werkveld vorm krijgt. De leden krijgen hier de mogelijkheid om intersectoraal samen te werken en hun perspectief te verbreden.

Op 28 november 2017 kwam de Vlaamse Stuurgroep Verkeersslachtoffers opnieuw bijeen om de uitvoering concreet op te volgen. Coördinator van Rondpunt, Paul Duré, stelde onze actiepunten voor en gaf hier toelichting bij. Ook voor jou zetten we de meest actuele speerpunten even op een rijtje.

  1. We overtuigen de spoedartsen op het belang van goede opvang en communicatie . De nadruk ligt voor ons hier op het tonen van empathie voor de patiënt en zijn naasten. Zo sporen we hen bijvoorbeeld aan om ervoor te zorgen dat slachtoffers uit eenzelfde gezin zo dicht mogelijk bij elkaar blijven, liefst in hetzelfde ziekenhuis. Dit zowel vanuit emotioneel als vanuit praktisch oogpunt.

  2. We wijzen ziekenhuis –en revalidatiediensten op het belang van een vast aanspreekpunt voor psychosociale opvang voor alle betrokkenen. Ze moeten snel antwoorden kunnen krijgen, alsook informatie die eenduidig is.

  3. Ook na ziekenhuisopname blijft er werk aan de winkel. We ijveren voor aangepast werk voor slachtoffers met een blijvend letsel. Te vaak worden ze geconfronteerd met beperkingen die er voor het ongeval niet waren maar willen ze de talenten die ze wel nog hebben nuttig kunnen inzetten. Om hen te ondersteunen in die zoektocht naar gepast werk zette Rondpunt het project Verloond Talent op.

  4. Vaak nog belangrijker is het opnieuw opbouwen van een sociaal leven. Bijvoorbeeld personen met een niet-aangeboren hersenletsel ervaren meer wel dan niet dat vriendschappen wegvallen als gevolg van hun nieuwe situatie. Met een buddysysteem in het project FIVE2NINE wil Rondpunt hen helpen zoeken naar een duurzame vrijetijdsbesteding. Vanaf begin 2018 gaan we hiervoor een samenwerking aan met  Samana.

  5. Ook sport zien we als een belangrijke hefboom voor re-integratie in de maatschappij. We laten jonge revalidanten al tijdens de revalidatie verschillende sporten ontdekken. Hopelijk vinden ze zo de sport die bij hen past en die ze graag doen. Nadien kunnen we hen dan begeleiden naar een sportclub in de buurt bij thuiskomst. In het project Gelijk Spel gaan we hier actief mee aan de slag.

  6. Ook op vlak van sensibilisering blijven we ons steentje bijdragen. Het misverstand ‘Mij kan een verkeersongeval niet overkomen’ willen we de wereld uit. Zeker jonge toekomstige chauffeurs willen we bewust maken van hun rol in het vermijden van ongevallen. In het project Getuigen Onderweg vertellen direct betrokkenen hun verhaal in scholen en bedrijven. Zo’n getuigenis is voor de getuigen zelf ook een middel om zin te geven aan het verkeersongeval en helpt hen zo bij het verwerkingsproces.

  7. Omdat we af en toe moeten vaststellen dat de ondersteuning en begeleiding van veroorzakers van een verkeersongeval nog niet helemaal verloopt zoals gewenst, gaan we ook daar op inzetten. In 2018 werken we aan de verdere uitbouw en provinciale verankering van lotgenotenwerking Even-Zeer.