Visie op kwetsbare personen op de arbeidsmarkt

Personen met een handicap werken veel minder in een betaalde job dan personen zonder handicap. In deze publicatie belicht het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekten en Arbeid (GOHA) de recente geschiedenis rond handicap en arbeid. Ze geeft daarnaast ook knelpunten en mogelijke oplossingen mee. Rondpunt vzw steunt hen in deze visie. 

Zo vinden we bijvoorbeeld ook dat complexe jobs opsplitsen in eenvoudigere deeltaken de tewerkstelling voor personen met een handicap kan bevorderen. Maar ook personen met concentratieproblemen of vermoeidheid ten gevolge van bijvoorbeeld een niet-aangeboren hersenletsel, die op zoek zijn naar intellectueel uitdagend werk, hebben baat bij het opsplitsen van volledige takenpakketten. Je leest de volledige visie hier