Veiling verkeersborden t.v.v. Rondpunt

Begin dit jaar besliste minister van mobiliteit Ben Weyts om de maximumsnelheid op alle wegen buiten de bebouwde kom terug te brengen van 90 km/u naar 70 km/u. Dit betekende dat 30.000 verkeersborden uit het straatbeeld moesten verdwijnen.

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken benaderde een 30-tal kunstenaars om tegen eind november 2017 met een deel van de verwijderde borden een kunstwerk te maken. Deze zullen geveild worden in het kader van de warmste week waarna de opbrengst geschonken zal worden aan Rondpunt vzw.

Meer info volgt!