Uitnodiging voorstelling bevindingen en tools EU-project

In het kader van het EU-Project ‘Victims of road traffic offences’ werkt Rondpunt samen met de KU Leuven (LinC) en Moderator aan het verbeteren van de informatiedoorstroming en ondersteuning van verkeersslachtoffers, hun familieleden en nabestaanden. 

Enerzijds willen we de informatiebronnen beter afstemmen op de noden en behoeften. Via het ontwikkelen van praktische tools kijken we hoe we beter kunnen schetsen welke ondersteuning er is en waar je deze ondersteuning kan vinden. Dit kan zowel jou als betrokkene, als de professionals helpen. 

Anderzijds zullen we professionals stimuleren om door te verwijzen en meer interdisciplinair samen te werken. Om dit te bereiken, ontwikkelen we een handleiding waar professional mee aan de slag kunnen. Door het aanbieden van deze tool en het geven van vormingen, hopen we dat er meer wordt samengewerkt tussen de verschillende betrokken professionals. 

Om jullie bekend te maken met onze bevindingen en tools uit dit project nodigen we je graag uit op onze training op zaterdag 5 mei 2018 te Leuven. We presenteren er onze ontwikkelingen en maken van deze samenkomst gebruik om te blijven aftoetsen wat de noden en behoeften zijn. Enkel zo kunnen we nagaan of onze tools hierop afgestemd zijn.

Programma

9u15 – 9u30         Ontvangst 

9u30 – 10 u45      Noden en behoeften van verkeersslachtoffers en hun familie: analyse van hulpvragen, website en 
                                   focusgroepen (met inbegrip van een participatory video) 

10u45 – 11u00    Pauze 

11u00 – 12u30    Practical tools: bespreken en aftoetsen of ze tegemoet komen aan de noden 

12u30 – 13u30    Pauze 

13u30 – 15u00    Interdisciplinaire samenwerking: wat is het, waarom is het belangrijk en hoe kan het worden gestimuleerd?
                                  (met inbegrip van een participatory video) 

15u00 – 15u30    Afsluitende boodschap (met inbegrip van een participatory video)

Locatie

Aula De Valk 3, Tiensestraat 41, 3000 Leuven (gebouw KU Leuven) 

Inschrijven 

Deelname is gratis. Gelieve in te schrijven per mail naar Mouna De Bruyn via mouna.de.bruyn@rondpunt.be.