Provinciale verankering lotgenotenwerking Even-Zeer

Af en toe moeten we vaststellen dat de ondersteuning en begeleiding van veroorzakers van een verkeersongeval nog niet helemaal verloopt zoals gewenst. Toch maakt ook voor hen de juiste hulp het verschil.

Regionale verschillen zorgen ervoor dat een veroorzaker net wel of net niet goed geholpen wordt wanneer hij op zoek is naar hulp. Vanuit eigen overtuiging en het Actieplan van de Stuurgroep Verkeersslachtoffers willen we deze verschillen wegwerken. In 2018 zullen we dit onder andere doen door ons in te zetten voor de verdere uitbouw en provinciale verankering van de lotgenotenwerking voor veroorzakers, Even-Zeer. Hiervoor baseren we ons op bestaande en bewezen methodieken.

Zo onderzochten we samen met Trefpunt Zelfhulp de mogelijkheid om ook bij Even-Zeer te starten met een buddywerking zoals bij het Transgender Infopunt en Trefpunt Zelfhulp. Waar de werking van Even-Zeer nu steunt op de inzet van één persoon willen we overgaan tot het werven van verschillende buddy’s per provincie. Deze buddy’s worden dan het aanspreekpunt voor de lotgenoten in hun regio.

Het zoeken en dispatchen van buddy’s zal Rondpunt samen doen met Even-Zeer. Wanneer wervingsgesprekken met de buddy’s positief verlopen, bieden we hen een vormingstraject aan bij Trefpunt Zelfhulp in de vorm van groepssessies. Zo worden de aangestelde buddy’s voorbereid op het voeren van ondersteunende gesprekken met lotgenoten uit hun regio.

In 2018 stappen we over naar deze manier van werken en daarvoor hebben we de voorbije maanden de nodige voorbereidingen getroffen. Trefpunt Zelfhulp gaf het vormingstraject reeds vorm en stelde de selectiecriteria voor de buddy’s op. In tussentijd werkte Rondpunt samen met Even-Zeer aan de communicatiestrategie van deze provinciale verankering. We stelden Even-Zeer de voorbije maanden voor aan verschillende professionals die in aanraking komen met veroorzakers. Door hen te laten kennismaken met de lotgenotenwerking willen we de doorverwijzing naar Even-Zeer stimuleren.

Daarnaast werken we aan een duidelijke doorverwijzingsprocedure op basis van de resultaten van een bevraging bij CAW-medewerkers. Zo proberen we de uitbouw van Even-Zeer voldoende af te stemmen op het werkveld. In het voorjaar van 2018 beginnen we in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant met het rekruteren van buddy’s en laten we hen starten met het vormingsaanbod van Trefpunt Zelfhulp. Vanuit die ervaringen en bevindingen gaan we in het najaar over tot een provinciale verankering in heel Vlaanderen.

Wie geïnteresseerd is in het verwerkingsproces van een veroorzaker kan vanaf 8 januari 2018 elke maandagavond om 21u30 de tv-reeks ‘Mij overkomt het niet’ volgen op één. Fatma Taspinar gaat in dat programma in gesprek met iemand die met een blijvend schuldgevoel verder moet. Elke week een andere dader of veroorzaker, elke week een ander verhaal. Op 29 januari 2018 vertelt Guido Empereur, de oprichter van Even-Zeer, zijn verhaal. In het gelijknamige boek ‘Mij overkomt het niet’ laat Sabine Cocquyt verschillende veroorzakers van verkeersongevallen aan het woord.