Project Verloond Talent afgerond

Ons project Verloond Talent waarin we werkzoekers met een niet-aangeboren hersenletsel begeleidden naar taakgerichte jobs is afgerond. We blikken tevreden terug op dit leerzame project. 

Tien werkzoekers gingen de uitdaging aan en klopten met hun dromen bij ons aan op zoek naar een job die aansluit bij hun specifieke talenten. We schakelden samen met GTB VlaanderenJobcentrum en Dominiek Savio in totaal acht bemiddelaars in die de belangrijke rol kregen om creatieve manieren te vinden om de deelnemer in te zetten op de reguliere arbeidsmarkt en te blijven motiveren. Binnen de looptijd van het project slaagden we er nog niet in om de werkzoekers duurzaam aan het werk te zetten. Dit betekent echter niet dat we geen kleine – of eigenlijk grote – successen behaalden:

  • Door een diepgaande oriëntatie en de focus op deeltaken kregen deelnemers een beter zicht op hun sterke punten. Hierdoor voelden zij zich zekerder en voelden ze zich meer gemotiveerd om cruciale stappen te ondernemen, zoals bijvoorbeeld het woord nemen tijdens een sollicitatiegesprek.
  • Acht bemiddelaars kregen vorming rond de methodiek van Verloond Talent en getuigen dat het beeld van de persoon die ze begeleidden veel ruimer werd. Dankzij de vorming kregen zij meer inzichten in de obstakels die personen met een NAH ervaren in hun zoektocht naar werk en kregen zij handvaten om deze om te zetten in kansen en mogelijkheden.
  • We slaagden erin om ervaringsdeskundigen actief te betrekken bij de uitrol van het project, bijvoorbeeld door het geven van vorming aan bemiddelaars.
  • We konden vanuit onze expertise signalen rond problemen met de combinatie betaald werk en een vervangingsinkomen doorgeven aan relevante beleidsmakers. Ook gaven we signalen door voor de toepassing van tewerkstellingsondersteunende maatregelen.
  • De kennis die we verzamelden deelden we met partnerorganisaties actief binnen de arbeidsbemiddeling.

De personen die deelnamen aan het traject kunnen nog steeds bij GTB Vlaanderen terecht voor trajectbegeleiding naar werk. Ook wij beantwoorden nog steeds vragen over de zoektocht naar werk.