Praktijkdag: stilstaan bij het traject van een verkeersslachtoffer

Op 30 november 2017 organiseerden we een praktijkdag waarin we maatschappelijk werkers van de Dienst Maatschappelijk Werk en het CAW lieten stilstaan bij het verhaal van verkeersslachtoffers. Er was ruimte om kennis uit te wisselen rond het complexe verhaal van de persoonsvolgende financiering en rond interdisciplinaire samenwerking. Vervolgens getuigde een verkeersslachtoffer over haar traject. 

Interdisciplinaire samenwerking

Rondpunt wil interdisciplinaire samenwerking binnen het complexe traject van verkeersslachtoffers stimuleren en gaf daarom hierover een workshop op de praktijkdag. We weten uit ervaring dat het traject en de noden binnen het traject van een verkeersslachtoffer complex zijn. Na een verkeersongeval komt het slachtoffer in aanraking met verschillende diensten. Interdisciplinaire samenwerking is daarom belangrijk om met die complexe hulpvragen en noden om te kunnen gaan. Pas wanneer elke beroepsgroep vanuit de eigen deskundigheid een bijdrage levert en de andere aanvult kan de kwaliteit van de hulpverlening verbeterd worden. 

Foto: collega Joke Castelein, Projectcoördinator en Stafmedewerker 'Rechten verkeersslachtoffers EU-richtlijn 2012/29', overtuigt de deelnemers van het belang van interdisciplinaire samenwerking.