Persbericht: OVK en Rondpunt pleiten voor een omstandigheidskrediet van 7 dagen bovenop het omstandigheidsverlof van 3 dagen.

Persbericht: OVK en Rondpunt pleiten voor een omstandigheidskrediet van 7 dagen bovenop het omstandigheidsverlof van 3 dagen.

17 juni 2015  Brussel - Antwerpen

Aanleiding

Rozette: “Maar dan na de begrafenis, zit je in zak en as, je moet eigenlijk gaan werken, want je had maar drie dagen omstandigheidsverlof. Je moet ‘op de ziekenkas’, je bent mentaal een wrak, maar het strookt niet met je eigen ingesteldheid. Er is echter geen ander statuut en je voelt je een profiteur.”

Een dierbare verliezen is zeer ingrijpend. Op dit moment bestaat de klein verletregeling uit drie verlofdagen, vrij opneembaar in een bepaalde periode na het overlijden. Te weinig, vinden OVK en Rondpunt en met hen een tiental andere organisaties en tal van rouwtherapeuten en nabestaanden. Zij pleiten voor een uitbreiding van het omstandigheidsverlof met een aanvullend omstandigheidskrediet van 7 dagen in geval van overlijden van partner of kind en 2 dagen in geval van overlijden van ouder, broer of zus. Deze extra dagen zijn een krediet, vrij opneembaar in de eerste drie jaar na het overlijden.

1e stap op weg naar unieke erkenning van rouw

Rouw kun je niet ‘uitzetten’ op de werkvloer.  Een begripvolle houding van werkgever en collega’s maakt verschil. Waar aandacht, begrip en tijd is voor verdriet, wordt werk werkbaar voor nabestaanden. Het toekennen van een extra omstandigheidskrediet is een kleine stap op weg naar een cultuur waarin rouwen ruimte krijgt, ook op het werk.

De extra verlofdagen, die OVK en Rondpunt vragen, zijn een recht voor betrokkenen en kunnen niet ter discussie gesteld worden door werkgevers of collega’s.  Er moet expliciete erkenning zijn van de unieke situatie van verlies.

Sofie Hoenkamp, vzw Rondpunt: “Voor ons is de unieke erkenning van rouw belangrijk. Je hebt nu niet eens voldoende dagen om alleen je administratieve zaken in orde te brengen. Je bent op dit moment afhankelijk van de goodwill van je werkgever of je arts. Dat moet veranderen.”

Breed maatschappelijk draagvlak

OVK en Rondpunt krijgen voor deze actie brede steun van organisaties, waaronder de Gezinsbond, Kom op tegen Kanker, de Vrouwenraad, Werkgroep Verder, vzw Con Tempo. Rouwtherapeuten als Manu Keirse, Johan Maes en psychiater Dirk De Wachter zetten ook hun schouders onder dit initiatief. Een volledige lijst van alle ondertekenaars is te vinden onderaan het beleidsadvies in bijlage.

Manu Keirse: “Rouw wordt nog te vaak als een ziekte gezien. Een ouder die zijn kind verliest, moet na één week aan het werk. Als dat niet lukt heeft hij een doktersbriefje nodig. Maar is zo’n ouder ziek?”