Onderzoek stagiaire Lisa toont belang familiale verzekering aan

Elke zomer neemt collega Nathalie een stagiaire Criminologie onder de vleugels die onderzoek doet naar duidelijke signalen in onze hulpvragen. Deze zomer liep Lisa twee weken stage en onderzocht ze het belang van een familiale verzekering na een verkeersongeval. Tweeëntwintig respondenten – familiale verzekeraars en diensten slachtofferhulp – wijzen ons op het belang van een familiale verzekering, vooral inzake rechtsbijstand. Ook de hulpvragen die bij Rondpunt binnenkomen, tonen de niet te onderschatten relevantie ervan aan.

Wanneer men geen familiale verzekering afsluit, zijn een aantal belangrijke gevolgen niet te negeren:

  • De schaderegeling afhandelen verloopt veel minder vlot aangezien je als slachtoffer zelf de schade-eis zal moeten opstellen of zelf zal moeten onderhandelen met de tegenpartij.
  •  Bovendien zit er rechtsbijstand vervat in de familiale verzekering en dit maakt een groot verschil. Zonder rechtsbijstand is er geen tussenkomst van een advocaat en/of raadsgeneesheer. Hierdoor moet je hoge kosten zelf betalen en dit kan betekenen dat je de schade aan het voertuig van de tegenpartij zelf moet betalen wanneer je als zwakke weggebruiker zelf in fout wordt gesteld. Zonder rechtsbijstand adviseert niemand jou over je rechten en het verdere verloop van de procedure na een verkeersongeval.  
  • Tot slot verdedigt niemand je belangen tegenover de tegenpartij. De tegenpartij kan hierop inspelen en laat jou tekenen voor een lager bedrag om zo een lange juridische lijdensweg te voorkomen.

“ De klant zal sneller tevreden zijn met het voorgestelde bedrag van de tegenpartij want hij wil geen extra kosten van een advocaat. Als de tegenpartij dit weet, zal hun vergoeding meestal ook minder zijn.”

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de familiale verzekering enkel de schade aan derden betaalt en niet instaat voor eigen materiële schade in geval van fout van de zwakke weggebruiker.  Zoals eerder vermeld is  een familiale verzekering vooral belangrijk zodat je kan genieten van rechtsbijstand. Uit bevraging blijkt bovendien dat zeventig procent van de rechtsbijstand die verleend wordt, betrekking heeft op verkeersgerelateerde zaken. Zestig procent van de respondenten vindt dat cliënten onvoldoende geïnformeerd worden over het belang hiervan en wensen dus dat verzekeraars hier meer op wijzen. Een belangrijke eindnoot hierbij is dat slechts vijftien procent van de respondenten stelt dat ongevallen met personen zonder familiale verzekering vaak voorkomen .

Onderstaand taartdiagram toont aan dat betrokkenen bij een verkeersongeval meestal niet op de hoogte zijn van het belang van een familiale verzekering.