Onderzoek noden na verlies broer/zus tijdens adolescentie

Steffie Wouters is derdejaarsstudente Toegepaste Psychologie aan de Thomas More hogeschool in Antwerpen. Voor haar bachelorproef is ze op zoek naar respondenten tussen de 18-25 jaar die een broer of zus verloren tijdens hun adolescentie (15-25 jaar). Tijdens een interview zou gepeild worden naar hoe de respondenten deze periode hebben ervaren en waar zij nood aan hadden. Wil je Steffie helpen? Bij interesse kan je mailen naar R0486568@student.thomasmore.be.

Signalen voor verbetering in opvang zal Steffie met Rondpunt delen.