Internationale Herdenkingsdag 2015

De derde zondag van november vindt traditioneel de Internationale Herdenkingsdag van verkeersslachtoffers plaats.

Rondpunt wil dit jaar samen met u op 15 november stilstaan bij alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen.

Letterlijk!
Want om 9.30 uur stipt stoppen we gedurende 400 seconden alle verkeer op het kruispunt van de Fabrieksstraat en Leuken met de N715 in Lommel.

400 seconden omdat in 2014 400 dodelijke verkeersslachtoffers vielen op de Vlaamse wegen. 

Dat is één seconde per dodelijk verkeersslachtoffer.

Kom gerust langs.