Infoavond: Erfrecht - zorgen voor de financiële toekomst van ons kind met een handicap

  • Hoe kan je ervoor zorgen dat je kind later een voldoende inkomen zal hebben om de nodige zorg/ondersteuning te betalen? 
  • Kun je via een erfenis al een aantal zaken regelen voor je kind? 
  • Wat zijn de consequenties van een erfenis voor (het inkomen van) een persoon met een handicap? …
  • Kunnen er in de familie (of daarbuiten) reeds afspraken gemaakt worden?

Hierop en ook op andere vragen krijgt u antwoord op de infoavond van Gezin en Handicap.
Gastspreker, notaris Dirk Smet, licht toe.

Wanneer
Dinsdag 10 februari 2015 om 19.30 uur.

Waar
't Seinhuis
Tiensesteenweg 63, 3010 Kessel-Lo (Leuven)

Kostprijs
3 euro voor personen met een handicap en hun familie die lid zijn van Gezin en Handicap/KVG
8 euro voor personen en hun familie die geen lid zijn
25 euro voor professionelen, 15 euro indien ze een ouder vergezellen

Inschrijven is verplicht

Telefonisch: 03 216 29 90
E-mail: gezinenhandicap@kvg.be

Meer info
www.gezinenhandicap.be