FEVR rapport 2015

Op woensdag 2 december waren we samen met OVK, de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen, te gast bij de Europese Commissie in Brussel. We brachten de ervaringen van verkeersslachtoffers en hun familie onder de aandacht.

Alle Europese landen, ook België, zijn verplicht om de rechten van slachtoffers te garanderen. Zij hadden tot 16 november de tijd om er werk van te maken.

Die rechten zijn onder andere: 

  • duidelijke en toegankelijke informatie
  • compensatie binnen een redelijke termijn
  • en bescherming van de privacy.

We onderzochten hoe verkeersslachtoffers en hun familie de naleving van deze rechten ervaren. Uit de resultaten blijkt dat er in België nog ruimte is voor verbetering, vooral op het vlak van communicatie.

Elke officiële brief die je na een verkeersongeval ontvangt, moet je gemakkelijk kunnen begrijpen. Bovendien zou je alle nuttige informatie automatisch moeten krijgen, zonder dat je er zelf om moet vragen.

Lees meer.