FAQ 7 - Hoe kan ik in contact komen met een therapeut of psycholoog?

Je kan op verschillende manieren op zoek gaan naar een therapeut of psycholoog.

  • Via doorverwijzing van een huisarts

Je huisarts kent jou vaak het beste en kent meestal ook de therapeuten of psychologen in de buurt.

  • Via doorverwijzing van je ziekenfonds

Bij sommige ziekenfondsen kan je een lijst met psychologen en therapeuten krijgen. Het voordeel hierbij is dat je voor deze hulp een financiële tussenkomst van je ziekenfonds kan krijgen. Zelfstandige psychologen vallen voorlopig nog niet onder de terugbetaling door het RIZIV. Maar bij een aantal ziekenfondsen kan je in bepaalde situaties een gedeeltelijke tegemoetkoming voor de behandeling en therapie krijgen. Je ziekenfonds heeft gewoonlijk een overzicht voor wie en voor welke begeleiding deze tussenkomst van toepassing is. Je kan dit navragen bij je ziekenfonds of je kan een overzicht vinden op deze website: www.opgang.be/themas/kostprijs-van-de-ggz.

  • Via de website van de Belgische Federatie voor Psychologen

www.bfp-fbp.be/psycholoog/zoeken

Op deze website kan je op naam of gemeente zoeken naar een officieel erkende psycholoog in je buurt. Hierbij kies je het best voor de optie ‘klinische psycholoog’. Dit zijn de psychologen die therapie geven. Er bestaan namelijk ook nog andere soorten psychologen.

  • Via de website van Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen 

www.vvkp.be/psycholoog/zoeken

Op deze website kan je via verschillende criteria (woonplaats, psychische klacht, …) een klinische psycholoog opzoeken.

  • Via een doorverwijzing naar een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Bij dit centrum kan je terecht na doorverwijzing van een andere dienst of je huisarts. Het CGG biedt hulp aan via begeleidingsgesprekken en werkt met een basistarief. Dit basistarief is meestal lager dan bij een zelfstandige psycholoog of therapeut. De eerste consultatie is vaak gratis. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving of mensen in budgetbegeleiding kunnen in het CGG een beroep doen op een verminderd tarief per gesprek. Het CGG in je buurt kan je terug vinden op deze kaart: https://nl.batchgeo.com/map/8d5af759f6d619918dca4f1a4453de01

Via deze mogelijkheden kan je één of meerdere therapeuten of psychologen vinden in je buurt. Bij het maken van een keuze kan het helpen om de ervaringen van anderen te horen. Of je de geschikte therapeut of psycholoog gevonden hebt, hangt af van de ‘klik’ die je zal ervaren met die persoon. Durf dus gerust contact te leggen en te vragen naar de achtergrond en werkwijze van de psycholoog of therapeut. Om contact op te nemen, kan je zelf bellen naar de psycholoog of therapeut. Of je kan vragen aan jouw huisarts, ziekenfonds, … om contact op te nemen in jouw plaats.

Ben je op zoek naar een therapeut of psycholoog voor je kind of voor een jongere?

Dan kan je bij bovenstaande instanties ook terecht. Daarnaast kan je een beroep doen op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ook zij hebben psychologen in dienst en kunnen zelf gesprekken opstarten. Verder kunnen ze je helpen om een geschikte psycholoog of therapeut te vinden buiten het CLB. Het CLB dat samenwerkt met de school van jouw kind of jongere, kan je vinden op deze website: www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php

Bron: www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Moet ik kiezen voor een zelfstandige psycholoog of niet?

Psychologen kunnen werkzaam zijn in een zelfstandige praktijk, maar ook binnen een organisatie zoals het CLB, CGG, een ziekenhuis of instelling. Er zijn zowel voordelen als nadelen verbonden aan het kiezen voor een zelfstandige psycholoog. We zetten ze voor je op een rijtje:

Voordeel:

- Je kan meestal sneller bij een zelfstandige psycholoog terecht. Andere organisaties hebben soms wachtlijsten.            

Nadelen:

- Als je kiest voor een zelfstandige psycholoog kom je vaak bij één persoon terecht. In bijvoorbeeld een CGG werken ze met een heel team. Hierdoor kunnen ze sneller doorverwijzen naar een andere psycholoog of therapeut binnen het team als de nodige ‘klik’ er niet is.

- De prijs is gewoonlijk hoger dan bij bijvoorbeeld het CGG. Een vergoeding kan tussen €40 en €70 per consultatie liggen. Een aantal ziekenfondsen komen hier financieel in tussen, maar niet voor alles en niet voor iedere psycholoog of therapeut. Om te weten te komen of je een financiële tussenkomt kan krijgen voor consult bij een bepaalde psycholoog of therapeut, kan je het best contact opnemen met jouw ziekenfonds.

Wat is het verschil tussen een therapeut of psycholoog?

  • Een therapeut is iemand die beroepsmatig een methode toepast om lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen. Ook zonder diploma of werkervaring kan iemand zich een therapeut noemen.
  • Een psycholoog is iemand met expertise op het gebied van psychologie. Deze persoon biedt begeleiding en therapie bij psychische of persoonlijke problemen. De titel ‘psycholoog’ is beschermd in België en niet iedereen kan deze titel krijgen, in tegenstelling tot de titel ‘therapeut’. Op deze website kan je opzoeken of de psycholoog wettelijk erkend is of niet: www.bfp-fbp.be/psycholoog/zoeken.

Er bestaan goede therapeuten die geen opleiding in de psychologie hebben gevolgd. Belangrijk bij het raadplegen van een therapeut is dat je nagaat wat de achtergrond is van de therapeut. Zowel bij de zoektocht naar een psycholoog als naar een therapeut, kan het nuttig zijn om te polsen bij andere mensen die een beroep deden op hem of haar naar hun ervaringen.

Update 26/07/2017

Op woensdag 26/07/17 werd door de regering Michel het zomerakkoord voorgesteld. Eén van de maatregelen in dit akkoord gaat over de terugbetaling van psychologische begeleiding. Vanaf eind 2018 zou een kortdurende behandeling van matige psychische problemen bij een klinisch psycholoog terugbetaald worden. Eén van de mogelijke voorwaarden voor de terugbetaling is dat je via je huisarts moet doorverwezen worden naar de klinische psycholoog. Hoeveel de terugbetaling zou bedragen is nog niet duidelijk.

Bron:

www.standaard.be/cnt/dmf20170727_02989910

www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170726_02988222