FAQ 5 - Hoe kan ik in contact komen met lotgenoten om te praten over wat er gebeurd is?

Praten met iemand die hetzelfde meemaakte als jij kan een enorme steun zijn. Deze persoon begrijpt wat je hebt meegemaakt en jullie kunnen ervaringen en tips uitwisselen. Lotgenoten komen soms samen in zelfhulp- of lotgenotengroepen. De bedoeling van deze groepen is om, naast lotgenotencontact, activiteiten te organiseren, informatie te verstrekken, samenwerking te bevorderen en belangen te behartigen. 

Een lijst van alle zelfhulp- of lotgenotengroepen in Vlaanderen kan je vinden op deze pagina van de website van Trefpunt Zelfhulp. Je kan hier aan de hand van trefwoorden op zoek gaan naar een lotgenotengroep die het beste aansluit bij wat jij meegemaakt hebt. Elke vereniging heeft namelijk zijn specifieke doelgroep. Enkele van de verenigingen richten zich tot betrokkenen bij een verkeersongeval, anderen gaan breder.

In dit filmpje lichten we een aantal verenigingen toe die zich specifiek richten tot betrokkenen van een verkeersongeval:

  • Ouders van Verongelukte Kinderen is een lotgenotenwerking die ouders, van wie een kind overleden is na een verkeersongeval, de gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.*
  • Over-Hoop biedt gezinnen, waarvan een kind gewond raakte ten gevolge van een verkeersongeval, de mogelijkheid om ervaringen te delen en elkaar een hart onder de riem te steken. Deze werking richt zich als lotgenotengroep zowel tot de ouders als tot de verkeersslachtoffers jonger dan 35 jaar.
  • Even-zeer is een zelfhulpgroep waar veroorzakers van een verkeersongeval contact kunnen zoeken met elkaar. Dit kan zowel tijdens individuele gesprekken met een andere veroorzaker als tijdens een praatgroep. 


* De brussenwerking van OVK voor broers en zussen van een overleden verkeersslachtoffer, waarvan sprake in de video, bestaat niet langer.