FAQ 4 - Waar kan ik professionele slachtofferhulp vinden om met het verkeersongeval om te kunnen gaan?

In Vlaanderen kan je als betrokkene bij een verkeersongeval terecht bij de diensten Slachtofferhulp van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Zowel slachtoffers, veroorzakers, nabestaanden, familieleden als getuigen van een verkeersongeval kunnen een beroep doen op deze dienst. Je kan er praten over wat er gebeurd is en ze kunnen je ondersteunen in het emotionele verwerkingsproces. Maar je krijgt er ook informatie en ondersteuning bij juridische of verzekeringstechnische vragen. Daarnaast helpen ze je mee de weg vinden naar de juiste diensten. Ze werken onafhankelijk van andere diensten en bieden hun hulp gratis aan.

Hoe kan je de diensten Slachtofferhulp contacteren?

  • Via telefoon of e-mail: Op de website van het CAW kan je de 11 verschillende CAW’s leren kennen en zoeken naar het algemeen onthaal in jouw regio. Je kan er de contactgegevens en de openingsuren terugvinden. Het is mogelijk om een afspraak te maken via telefoon of e-mail. Maar je kan ook langsgaan zonder afspraak tijdens de openingsuren.
  • Via andere diensten: Je kan ook aan andere diensten vragen om jou te helpen om contact met het CAW op te nemen. Dit kan nuttig zijn als je graag wil dat zij meehelpen om te vertellen wat er gebeurd is of om informatie door te geven. Een voorbeeld hiervan is het doorverwijsformulier van de politie naar de dienst Slachtofferhulp. Een politieambtenaar, bijvoorbeeld diegene die het proces-verbaal van het ongeval opstelde, kan zo’n formulier voor jou invullen, versturen naar de dienst Slachtofferhulp en dan neemt de dienst Slachtofferhulp met jou contact op. Daarnaast kan je ook vragen aan bijvoorbeeld de sociale dienst van het ziekenhuis, het ziekenfonds, het CLB, … om jou te helpen een afspraak te maken.