FAQ 2 - Voor welke schade en verlies kan ik een vergoeding ontvangen en wat moet ik hiervoor doen?


Wanneer je slachtoffer wordt van een verkeersongeval, kan je voor het oplopen van je schade eventuele vergoedingen ontvangen. Deze vergoedingen en verschillende schadeposten kan je terugvinden in de Indicatieve Tabel.

Dit is een leidraad die ook vaak gebruikt wordt door verzekeringsmaatschappijen en politierechters om de juiste en correcte schade te begroten. De Indicatieve Tabel voorziet in verschillende schadeposten waaruit je schade kan bestaan. Zo schrijft de Indicatieve Tabel standaard die verschillende schadeposten voor.

  • Als eerste heb je de schadepost die een impact kan hebben op je persoonlijke levenssfeer, dit is de persoonlijke ongeschiktheid. Wanneer je bijvoorbeeld dagdagelijkse activiteiten niet meer naar behoren kan uitoefenen.
  • Als tweede schadepost heb je de huishoudelijke ongeschiktheid, wanneer je huishoudelijke taken niet meer kan opnemen.
  • Als derde schadepost heb je de professionele ongeschiktheid of economische ongeschiktheid wanneer professionele activiteiten niet meer kunnen worden opgenomen. Al deze drie schadeposten kunnen zowel een tijdelijke als een blijvende ongeschiktheid uitmaken.

Wanneer een van je schadeposten niet voorkomt in de voorgaande drie dan kan het zijn dat je nog bijkomende schade of specifieke schade hebt. Ook deze wordt beschreven in de Indicatieve Tabel. Zo denken we bijvoorbeeld aan de esthetische schade. Deze schade zal je wel naar behoren dienen te bewijzen.

Daarnaast voorziet de Indicatieve Tabel ook nog specifieke schade voor nabestaanden. Wanneer je als nabestaande een dierbare verliest, kan dit ook morele en materiële schade met zich meebrengen. Bij materiële schade denken we bijvoorbeeld aan het wegvallen van een belangrijke bijdrage zowel op huishoudelijk vlak als economisch vlak binnen het gezin.

Tot slot, als je een schaderegelingsvoorstel krijgt, lees dit dan zeker zeer goed na. Zorg ervoor dat je je eventueel laat bijstaan door een expert met kennis ter zake, die je kan adviseren inzake alle schadeposten zodat je op een zo goed en correct mogelijke wijze vergoed wordt.

Schadevergoeding bij ongeval in Europa?

De vergoeding van schade en verlies verschilt van land tot land. In België baseren verzekeringsmaatschappijen en politierechters zich dus op de Indicatieve Tabel. Andere Europese landen hebben elk hun eigen richtlijnen of wetgeving hierover. Zo werken er nog landen met gelijkaardige tabellen of schema’s, maar inhoudelijk kunnen ze verschillen. Omdat ongevallen in het buitenland steeds vaker voorkomen en de afwikkeling van dergelijke ongevallen complex kan zijn, ondernam de Europese Unie een aantal wetgevende initiatieven. Bv.: de Europese Richtlijn 2009/103/EG (4e RL – EU-WAM).

Deze Europese richtlijn beschrijft enkele belangrijke waarborgen, waaronder minimumbedragen voor een schadevergoeding:


Wanneer het minimum voor de verzekerde bedragen in het land waar je verzekeringspolis is afgesloten hoger is dan het EU-minimum, dan ben je in de hele EU verzekerd tot dat hogere bedrag.

Meer informatie over hoe je een schadeclaim bij een ongeval in het buitenland kan afhandelen, vind je terug bij het antwoord op FAQ 1.