FAQ 1 - Welke verzekering is verantwoordelijk voor de vergoeding en wat moet ik doen om een vergoeding te ontvangen?


Na een verkeersongeval breng je best zo snel mogelijk je eigen verzekeringsmaatschappij op de hoogte van het verkeersongeval.

Wat je zeker niet mag vergeten is altijd en zo volledig mogelijk het Europees Aanrijdingsformulier in te vullen. Breng dit binnen de 8 dagen binnen bij je verzekeringsmaatschappij en eventueel, indien politie ter plaatse kwam en vaststellingen deed in een PV, breng je dit ook samen met het Europees Aanrijdingsformulier binnen bij je verzekeraar.

Vervolgens zal je verzekeringsmaatschappij contact opnemen met de verzekeraar van de tegenpartij. Samen zullen zij proberen om de aansprakelijkheid vast te stellen. Indien dit niet duidelijk is zal er mogelijks een procedure voor de politierechtbank ontstaan. Indien het wel duidelijk is zullen zij aanduiden wie aansprakelijk is en wie gehouden zal zijn om tot betaling over te gaan.

Na een verkeersongeval kunnen verschillende verzekeraars tussenbeide komen. In geval er een aanrijding is geweest tussen twee voertuigen, zullen steeds de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraars tussenbeide komen. Dit omdat iedereen verplicht is om een autoverzekering af te sluiten.

Wanneer je hier je schade vergoed wil zien, dan zal het principe uit het gemeenrecht gelden, dat wie eist die bewijst. Wat dien je hier te bewijzen? Allereerst dien je aan te tonen dat de tegenpartij een fout heeft gemaakt. Dat uit deze fout schade is voortgevloeid en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen fout en die schade. Wanneer je dit hebt bewezen, zal je schade vergoed worden.

Indien er ook een zwakke weggebruiker betrokken raakte bij het verkeersongeval, zal mogelijks de familiale verzekeraar tussenkomen. Let wel, een familiale verzekering is niet verplicht. Het is wel altijd aan te raden om deze verzekering af te sluiten zodat je ondersteuning en advies kan garanderen.

Daarnaast zullen verzekeringsmaatschappijen bepalen wie aansprakelijk is voor het verkeersongeval.  Indien we een klassiek verkeersongeval tussen twee voertuigen hebben, dan zullen we altijd terecht komen in het gemeenrecht. Het voertuig dat schade heeft geleden, zal dus moeten bewijzen dat hij schade heeft geleden na een verkeersongeval. Allereerst zal hij de fout moeten aantonen van de andere bestuurder, daarnaast zal hij zijn eigen schade moeten bewijzen en tot slot moet hij een oorzakelijk verband tussen fout en schade kunnen aantonen om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.

Voor zwakke weggebruikers, dan denken we aan fietsers, inzittenden, voetgangers, ligt het iets anders. Voor zwakke weggebruikers gaat men ervan uit dat zij een foutloze aansprakelijkheid hebben. Dat wil zeggen dat zij geen enkele fout moeten aantonen. Ook al waren zij in fout, zij zullen altijd van de bestuurder van de tegenpartij, dus de BA-verzekeraar van de tegenpartij, kunnen rekenen op een integrale schadevergoeding voor de lichamelijke schade.

Tot slot, indien jullie graag willen weten hoe jullie schade wordt berekend en welke verzekering tussenkomt, kunnen jullie altijd een kijkje nemen op de website van Assuralia, waar zij via een zeer handige interactieve tool jullie kunnen laten zien welke schade je kan vergoed krijgen.

Verzekering bij ongeval in Europa?

Opnieuw is het belangrijk om het Europees aanrijdingsformulier in te vullen. Met of zonder tussenkomst van politie is dit van essentieel belang voor een snelle afhandeling van de schaderegeling bij een ongeval in het buitenland. Dit formulier is trouwens in elke lidstaat van de EU identiek opgesteld zodat de taalproblemen zich beperken tot een minimum.

Bij thuiskomst dien je dan de schadeclaim in. Wanneer je slachtoffer bent van een ongeval in het buitenland, is het belangrijk om eerst de volgende vraag te beantwoorden: behoort het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden tot het Groene Kaart-systeem? Het groene kaartsysteem is een beschermingsmechanisme voor ongevallen in het buitenland. 48 landen zijn aangesloten. Welke landen dit zijn, kan je vinden op de achterzijde van jouw Groene Kaart, gekregen door je BA-verzekeraar, of op de website van BBAV.

Indien ja, dan contacteer je

  • De vertegenwoordiger van de verzekeraar van de veroorzaker uit het andere EU-land in jouw land: Om na te gaan of de betreffende verzekeraar een nationaal vertegenwoordiger (bureau) heeft in jouw land, kan je contact opnemen met het nationaal bureau van verzekeraars
  • Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds: Indien (1) de verzekeraar in het andere EU-land geen vertegenwoordiger in jouw land heeft en (2) indien het ongeval veroorzaakt werd door een ‘onverzekerd’ en ‘onbekend’ voertuig.

Indien neen,

dan kan enkel een heel uitgebreide eigen verzekering tegemoetkomen. Maar zo’n uitgebreide dekking is uitzonderlijk. Dus mogelijk word je niet vergoed.

Neem vervolgens contact op met jouw rechtsbijstandverzekeraar. Indien je geen rechtsbijstandverzekeraar hebt, bezoek dan de website van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Met de gegevens van tegenpartij kan je hier de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar in jouw land vinden. Deze vertegenwoordiger kan je aanschrijven om de schade af te wikkelen. De vertegenwoordiger in jouw land kan de info controleren en de verdere afwikkeling opvolgen.