Als mama of papa er niet meer is

Voor alle gezinnen met kinderen waarvan een ouder is overleden organiseert Gezinsbond lezingen door Manu Keirse.

Wanneer je als ouder of kind vroegtijdig het verlies van je partner of je mama of papa meemaakt, geraak je emotioneel in een knoop. Vaak durf je thuis je verdriet niet tonen en kan je over het gemis niet praten. Elk gezinslid heeft zijn verdriet, iedereen verwerkt dit op z'n eigen tempo en op zijn eigen manier.
Eén ding staat vast: het verlies moet een plaats krijgen in het gezin en het verdere gezinsleven. Voor de opvoeding staat de ouder nu alleen. Op wie kan je terugvallen? Grootouders hebben ook verdriet, maar kunnen hun steentje bijdragen om de last in het gezin te verlichten. Voor de kinderen is het opgave om dit verlies een leven lang een plaats te geven, vooral op bijzondere momenten. Gastspreker Manu Keirse Manu Keirse, expert in het begeleiden van rouw- en verlieservaringen, brengt de lezing met vele voorbeelden en herkenbare situaties. De gastspreker heeft een aantal publicaties over 'rouwen'. Zijn boeken worden, tegen korting voor leden van de Gezinsbond, te koop aangeboden op deze avonden.

Voor meer informatie over de data en locaties surf naar:

https://www.gezinsbond.be/verliesouder