Nieuwsbrief september 2014

Rondpunt nieuwsbrief september 2014

Veilig naar school: Booster of Getuigen onderweg

Ben je nog op zoek naar creatieve verkeerseducatie voor volgend schooljaar?
Kies dan nu uit het Rondpuntaanbod wat aansluit bij jouw verkeersproject.

Lesmateriaal Booster

1e en 2e graad secundair

Getuigen onderweg

3e graad secundair

 

Wat?
Gratis lesmateriaal bestaande uit vier uitdagende en interactieve lessen rond de bioscoopfilm Booster om jongeren uit de 1 e en 2e graad secundair onderwijs te sensibiliseren voor een veilig verkeer. Klik hier voor meer info over de lessen.

 

Wat?
Een verkeersslachtoffer of nabestaande vertelt over de impact van een zwaar verkeersongeval op zijn leven. Leerlingen van de 3 e graad secundair onderwijs denken na over de gevolgen van risicovol gedrag voor henzelf of voor andere weggebruikers. Klik hier voor meer info over de opbouw van de sessie.

 

Doel
Jongeren bewust maken van hun gedrag in het verkeer en de impact van een verkeersongeval op het leven van verkeersslachtoffers en hun omgeving.

                           

Doel
Jongeren ervaren zelf hoe belangrijk het is dat ze zich veilig gedragen in het verkeer. Getuigen onderweg is bedoeld als inleiding op lessen of een project van de school over veilig verkeersgedrag.

 

Inhoud
Dvd Booster + vier interactieve lessen met werkbladen

Inhoud
Een getuigenis van een verkeersslachtoffer of een nabestaande gedurende één lesuur. Nabespreking door een leerkracht van de school tijdens het tweede, aansluitende lesuur, op basis van het lesmateriaal van Rondpunt.

 

Aanvraag
Aanvraag lespakket via deze link. Levering vanaf eind september.

Aanvraag en meer info gastles via info@rondpunt.be

Aanvraag
Aanvraag getuigenis via deze link. Let op! Een getuigenis aanvragen gebeurt drie maanden op voorhand.

Meer informatie via info@rondpunt.be

Handboek Road Accidents Prevention & Management

18% van alle arbeidsongevallen zijn verkeersongevallen.
25% van alle werknemers die betrokken raken bij een arbeidsongeval in het verkeer zijn blijvend arbeidsongeschikt.

Hallucinante cijfers. Ze geven aan dat arbeidsongevallen in het verkeer een reëel risico zijn. Daarvoor wil je als werkgever je werknemers beschermen.
En dat hoef je niet alleen te doen.

Rondpunt vzw werkte met partners een praktisch handboek met handige steekkaarten uit. Het is een aanrader voor elk bedrijf dat een integraal preventiebeleid wil voeren om arbeidsongevallen in het verkeer te voorkomen.
Je vindt er ook tips en richtlijnen om een werknemer na een verkeersongeval op te vangen en ervoor te zorgen dat de betrokken werknemer zo goed mogelijk terugkeert in zijn functie.

Bestel het handboek via info@rondpunt.be of lees meer.

FIVE2NINE

Mede dankzij Power2Act, het mecenaatsprogramma van Electrabel, startte Rondpunt het kleinschalige project FIVE2NINE.
Jongvolwassenen met een Niet-aangeboren Hersenletsel komen na hun verkeersongeval vaak in een sociaal isolement terecht.
Veel professionele ondersteuning is alleen van 9 tot 5 beschikbaar.

Het project FIVE2NINE wil hun sociaal isolement doorbreken.

Hoe werkt het?
Jongvolwassenen met een Niet-aangeboren Hersenletsel worden gekoppeld aan een buddy die hen op regelmatige basis vergezelt naar een vrijetijdsactiviteit naar keuze.
Rondpunt gelooft erin dat deze jongvolwassenen door het engagement en talent van vrijwillige buddy’s opnieuw deel kunnen uitmaken van de maatschappij.

In de eerste helft van 2014 onderzochten we bestaande buddyprojecten in samenwerking met Hogeschool PXL. Daaruit bleek dat er nog een structureel aanbod in Vlaanderen ontbreekt.

Daarna werden een aantal jongvolwassenen met NAH uit het netwerk van Rondpunt geselecteerd en gematched met kandidaat-buddy’s.
Ze worden van nabij opgevolgd en het verloop wordt op regelmatige basis geëvalueerd.

Na de proeffase wordt de methodiek op punt gesteld en toegepast op een grotere deelnemersgroep met het oog op verdere inbedding in Vlaanderen. 

Enthousiast?
Word je zelf graag buddy of ben je op zoek naar een buddy?
Neem dan nu contact met ons op via info@rondpunt.be.

Goede samenwerking

Samenwerkingsprotocol verkeersslachtoffers Vlaamse Ardennen
Bij een zwaar verkeersongeval doet elke hulpdienst zijn werk, maar die inspanningen zijn vaak niet op elkaar afgestemd. Zo groeide in politiezone Vlaamse Ardennen het idee om alle diensten die bij een ongeval tussenbeide komen samen te brengen.

Het samenwerkingsprotocol startte op 1 oktober 2008 en omschrijft concreet wie welke taak op zich neemt met het oog op een goede samenhang en afstemming van de verschillende actoren. Dit komt de kwalitatieve afhandeling van verkeersongevallen ten goede.

Het protocol beschrijft de rollen op de plaats van het ongeval en de nazorg op korte termijn.
Het wordt nog altijd toegepast en werd onlangs positief geëvalueerd door een thesisstudent. Alle partners komen jaarlijks samen. Intussen volgen ook andere politiezones hun voorbeeld, wat Rondpunt toejuicht.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar Mevrouw Caroline Saelens, Politiezone Vlaamse Ardennen. 

Postgraduaat NAH Hogeschool PXL

Vanaf september 2014 start Hogeschool PXL (i.s.m. de Katholieke Hogeschool Limburg) met een interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH (Niet-aangeboren Hersenletsel).

Het postgraduaat is gericht op personen met een bachelor of master in de gezondheids-, sociale of menswetenschappen. Dankzij het postgraduaat wordt men een expert-NAH-begeleider die met evidence-based kennis en de nodige vaardigheden en deskundigheid instaat voor een professioneel antwoord op de zorgvraag van de NAH-cliënt en zijn omgeving.

Alle informatie over het postgraduaat vind je hier.

Nieuwe vestiging van De Leerexpert

De nieuwe vestiging van De Leerexpert beperkt de leerachterstand bij revaliderende leerlingen in RevArte.
Deze week opent ze.
Greet Van Mechelen (Revarte): “Jongeren worden van de ene op de andere dag geconfronteerd met hun beperking, een ziekenhuis, de revalidatie, … Dit valt hen emotioneel heel erg zwaar. Ze willen terug deel uitmaken van het “gewone” leven: naar school gaan, vrienden zien, gaan sporten, naar een festival gaan, …

Meer dan je zou verwachten vragen jongeren niet alleen naar hun klasgenoten, maar ook naar de lessen: Hoe ga ik alles inhalen? Kan ik overgaan?
Samen met de ziekenhuisschool proberen we, waar mogelijk, een lessenpakket uit te werken dat past in hun revalidatieprogramma. Ze zijn enorm gemotiveerd en de leerkrachten van de ziekenhuisschool hebben ervaring met jongeren die opgenomen zijn. Wij zijn erg opgetogen over de nieuwe vestigingsplaats omdat we onze jongeren zo alle kansen kunnen bieden om re-integratie in het dagelijks leven mogelijk te maken.“

Met de oprichting van de nieuwe vestiging in het revalidatieziekenhuis breidt het aanbod van De Leerexpert - Ziekenhuisschool uit. De ziekenhuisschool biedt dagelijks lager en secundair onderwijs aan meer dan 100 kinderen in de universitaire kinder- en jongerenpsychiatrie in het Middelheimziekenhuis aan. Daarnaast krijgen alle kinderen die een tijd in het UZA of het Paolaziekenhuis liggen, de mogelijkheid om les te volgen in hun ziekenhuisbed of in een klaslokaal van De Leerexpert. Jaarlijks volgen meer dan 1500 leerlingen les aan De Ziekenhuisschool.

De leerkrachten van de ziekenhuisschool zorgen ervoor dat ze hun leertraject tijdens de revalidatie zo goed mogelijk kunnen verderzetten en hun leerachterstand beperken. Samen met de jongere, de ouders, de  artsen, (neuro)psychologen, sociale dienst van het ziekenhuis en het CLB werken de leerkrachten een traject op maat uit. Ook de opvolging na het ontslag uit het ziekenhuis wordt bekeken.

Snelnieuws

 • Praktijkdag 7 en 9 oktober 2014
  Op 7 en 9 oktober organiseert Rondpunt de 7 e editie van haar praktijkdag. Hij richt zich tot de medewerkers van de CAW’s en voor het eerst ook tot de medewerkers van de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten.
  Voormiddag 7 oktober:
  - juridische en verzekeringstechnische gevolgen van een ongeval: de onmiddellijke gevolgen en de daaraan verbonden vergoedingsprincipes aan de hand van verschillende casussen.
  Voormiddag 9 oktober:
  - rol van de verzekeraar
  - nieuwe rechtspraak
  - recente praktijkvoorbeelden
  Namiddag 7 en 9 oktober:
  - Niet-aangeboren Hersenletsel
  - re-integratie van verkeersslachtoffers met NAH
  - twee getuigen vertellen

  Nog niet ingeschreven?
  Mail nu naar sofie.hoenkamp@rondpunt.be, want de plaatsen zijn beperkt.
   

 • 7e ontmoetingsdag Over-Hoop
  Zondag 5 oktober van 12.30 uur tot 18 uur zijn alle jonge verkeersslachtoffers en familie welkom in het ontmoetingscentrum Eenheid in Wezemaal.
  Lees meer >
 • Recensie boek: Excuses aan verkeersslachtoffers
  Stel je had een verkeersongeval. Je hebt daaraan een ernstig lichamelijk letsel overgehouden. Een half jaar na het ongeval krijg je een brief van de verzekeraar van de tegenpartij, die in naam van de veroorzaker zijn excuses aanbiedt voor het ongeval. Zou het je helpen om het ongeval beter te verwerken?
  Lees meer>
 • Week van de mobiliteit

  Naar jaarlijkse gewoonte vindt de Week van de Mobiliteit plaats van 16 tot en met 22 september.
  De Week van de Mobiliteit is uitgegroeid tot de belangrijkste campagne in het teken van duurzame mobiliteit en bewust autogebruik.

  Niet alleen bij ons, maar in heel Europa zetten lokale besturen, scholen, bedrijven en verenigingen hun schouders onder duizenden autoluwe initiatieven. Een vlotte, comfortabele, veilige en milieuvriendelijke mobiliteit is voor iedereen een belangrijke bekommernis.

  Wat doet jouw gemeente?
  En hoe help jij?

 • 19 september: STRAPDAG. Iedereen wordt aangemoedigd op een duurzame en veilige manier naar school te gaan.
  Jammer genoeg worden nog teveel kinderen slachtoffer van het verkeer.
  De inspirerende brochure met voorbeelden rond de opvang van een verkeersongeval download je gratis.
  Lees meer>

 • Pulderbos zet haar ombudsdienst in de kijker
  In haar vorige nieuwsbrief zette revalidatiecentrum Pulderbos haar ombudsdienst in de kijker. Pulderbos biedt een zo goed mogelijke dienstverlening aan. Maar indien er toch ontevredenheid bestaat, dan lost een goed gesprek vaak veel op.
  Ombudsvrouw Wendy Timmermans helpt en informeert.
  Lees meer >

 • 2m2 steunbetuigingen aan een papa die vertelt in scholen over zijn overleden dochter.
  Zoveel warme reacties van studenten had echt niemand verwacht.

   
 • Standaard Solidariteitsprijs
  Stem vandaag voor Rondpunt en breng de impact van vluchtmisdrijf onder de aandacht.
  Bedankt ook namens alle verkeersslachtoffers en nabestaanden.

Deze mail werd gestuurd naar [emailadres]
[uitschrijflink] - Contactgegevens - Privacy policy