Nieuwsbrief juni 2014

Rondpunt nieuwsbrief juni 2014

Doe samen met je vrienden een leuke Breakbaar-activiteit.

Breakbaar gaat zijn derde levensjaar in. Vriendschap na een verkeersongeval is immers nog steeds een belangrijk element in het herstel van jonge mensen na een ernstig verkeersongeval.
Net als de vorige jaren organiseert Breakbaar ook dit jaar voor verkeersslachtoffers en hun vriendengroep een superleuke activiteit die ze zelf mogen kiezen.
Heb je zin om zelf een activiteit te doen met je vrienden of ken je iemand die dat ziet zitten, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met Rondpunt.

Mail voor meer info naar info@rondpunt.be

Rudy getuigt voor managers van Bpost.

Op 30 april 2014 luisterden zo’n 70 managers van Bpost naar het verhaal van Rudy die 11 jaar geleden vanaf de borst verlamd raakte door een auto-ongeval. Rudy bracht op vraag van Rondpunt vier keer zijn getuigenis tijdens de Eco Drive Challenge, een tweejaarlijks evenement van Bpost voor haar werknemers. Rondpunt wilde het management van Bpost kennis laten maken met getuigenissen door verkeersslachtoffers als methode om werknemers te sensibiliseren. De reacties vanuit Bpost waren alvast heel positief en zowel voor Rudy als de Rondpunt-medewerkers was het een boeiende ervaring. Wordt vervolgd...

Wat een goede samenwerking!

Rondpunt was te gast op een bijeenkomst van de werkgroep ‘opvang van betrokkenen bij een verkeersongeval’ van het CAW arrondissement Mechelen. We vingen er een interessante “good practice” op.
Bemiddelingsdienst Suggnomè gaf een toelichting over zijn samenwerking met het Parket van Mechelen. Voor Suggnomè blijft het moeilijk om vlak na een ongeval betrokken te worden in een gerechtelijk dossier. Volgens de geheimhoudingsplicht moet het onderzoek eerst afgerond zijn. Vaak bemoeilijkt dit de opstart van een bemiddelingspoging.
Suggnomè wil dat bemiddeling sneller op gang komt en kaartte deze problematiek aan bij het parket in aanwezigheid van een substituut verkeer en de dienst slachtofferonthaal van Mechelen. Ze buigen zich nu samen over deze problematiek om tot een oplossing te komen.  
Rondpunt ondersteunt deze samenwerking van harte en moedigt andere regio’s aan om dit Mechelse voorbeeld te volgen.

Getuigen onderweg in het najaar.

Ook voor het schooljaar 2014-2015 kunnen scholen een getuigenis door een verkeersslachtoffer of nabestaande aanvragen voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Sinds de start van het aanbod Getuigen onderweg, nu 2 jaar geleden, zag Rondpunt het aantal aanvragen van maand tot maand stijgen. Gelukkig staat er vanaf september weer een ploeg van 55 gemotiveerde getuigen klaar om scholen in heel Vlaanderen te bezoeken.
Om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met hun voorkeursdata, vraagt Rondpunt dat geïnteresseerde scholen nog voor de zomervakantie hun aanvraag indienen.

Wil je een verkeersgetuigenis op jouw school? Klik dan hier.

Update van onze gids ‘Als het verkeer je raakt’.

Rondpunt actualiseert haar praktische gids, ‘Als het verkeer je raakt’ . De gids is geschreven voor iedereen die betrokken raakt bij een ernstig verkeersongeval. We verspreidden in de afgelopen 5 jaar reeds 30.000 exemplaren.

In de gids vind je praktische informatie over het traject na een verkeersongeval. Een online versie van de gids vind je binnenkort terug op onze website. Vanaf september bestel je de vernieuwde gratis gids via info@rondpunt.be of 03 205 74 80.

Film Booster met lesmateriaal beschikbaar voor scholen.

Rondpunt werkte mee aan de langspeelfilm Booster van Lambo Films. We ontwikkelden de afgelopen maanden een boeiend lespakket.
Jouw school kan de film en het lesmateriaal gratis aanvragen via de website van Rondpunt (levering vanaf eind september 2014 – verzendkost van 5 euro).

Je vindt er ook meer informatie over de inhoud en de doelstellingen van het lespakket rond verkeersveiligheid.

Wil je een gastles?

Dan kan dit aan een prijs van €60 per les (maximum 25 leerlingen per les).
Voor meer info kan u mailen naar info@rondpunt.be.

Binnenkort is het pakket ook beschikbaar via de SMS-webshop van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

SNELNIEUWS

Voorstelling handboek voor bedrijven – Road Accidents Prevention & Management.


Op donderdag 26 juni 2014 stelt Rondpunt haar handboek voor bedrijven voor. Het volledige programma bekijkt u hier
Wilt u er nog graag bij zijn als bedrijf? Stuur ons zeker een mailtje op info@rondpunt.be.

Brokers training ondersteunt Rondpunt.
Rondpunt heeft er een partner bij: Brokers training gaat een engagement aan om Rondpunt financieel te steunen in 2014. Wij danken hen hartelijk voor hun steun!


Link naar Brokers Training

Sensibiliseringsfilmpje CAW Dendermonde.
CAW Dendermonde maakte een sensibiliseringsfilmpje rond alcohol in het verkeer met steun van rijschool Traffix. Een pakkend verhaal van een jonge veroorzaker. Rondpunt, VSV en CAW Dendermonde werken samen om dit filmpje breder te verspreiden.


Link naar het artikel

Koninklijk Besluit Zorgprogramma Pediatrie baart vzw Rondpunt zorgen.
Dit nieuwe zorgprogramma pediatrie werd ontworpen met het oog op kwaliteitsverbetering. Wij zien echter ook nadelige effecten. We vragen ons af of jonge verkeersslachtoffers in de toekomst nog dichtbij huis in een ziekenhuis terecht kunnen en we zien ook niet meteen hoe op basis van dit besluit de medische verantwoordelijkheid vlak na het ongeval georganiseerd wordt!

Twitter en Facebook.


Wil je deel uit maken van de Rondpunt community ? Volg ons op Facebook en Twitter

Deze mail werd gestuurd naar [emailadres]
[uitschrijflink] - Contactgegevens - Privacy policy