Verhaal van de verzekeringsmaatschappij (regres)

Wanneer je schuld hebt aan een ongeval, zal je verzekeringsmaatschappij burgerlijke aansprakelijkheid (BA) de betrokken slachtoffers vergoeden. In bepaalde gevallen zal er echter sprake zijn van een regresvordering. Dat houdt in dat je verzekeringsmaatschappij de vergoedingen die zij aan de slachtoffers heeft uitgekeerd, aan jou kan terugvragen. Dat kan gebeuren wanneer je als verzekerde een contractuele tekortkoming beging: bijvoorbeeld rijden zonder of zonder geldig rijbewijs, niet in orde met de technische keuring van het voertuig, niet-betaling van de verzekeringspremie en ook bij het rijden in staat van dronkenschap. Afhankelijk van de tekortkoming kan de verzekeraar het uitgekeerde bedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Een regresvordering is contractueel van aard. Dat wil zeggen: het regresrecht moet uitdrukkelijk door de maatschappij in de polis opgenomen zijn. Een verwijzing naar een ‘modelpolis’ volstaat niet. Is het regresrecht niet uitdrukkelijk vermeld, dan kan de verzekeraar het bedrag niet terugvragen. 

Daarom is het heel belangrijk dat je je polis goed leest.