Conventies en gedragsregels van verzekeraars

Onder impuls van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, sloten de verzekeringsondernemingen een aantal overeenkomsten of conventies. Bedoeling was om bepaalde situaties waarin zich problemen voordeden sneller of eenvoudiger te regelen op grond van onderlinge afspraken, buiten de wet.

Specifiek voor de veroorzaker kan verwezen worden naar volgende overeenkomst: 

•    Schade door een voertuig aan een gebouw toegebracht 

Wanneer door een voertuig schade wordt toegebracht aan een gebouw dan kan, bij toepassing van de overeenkomst Aanrijding door Voertuigen, de brandverzekeraar van het beschadigde gebouw de schade aan zijn eigen verzekerde vergoeden. Voorwaarde is wel dat de dekking ‘aanrijding door voertuigen’ in de brandpolis opgenomen is. De problemen rond het verhaal op de aansprakelijke partij zijn op dat ogenblik niet meer voor het slachtoffer, maar worden verder geregeld onder de verzekeraars.

Ben je ontevreden over je verzekering of heb je een verzekeringsgeschil? Elke verzekeringsmaatschappij heeft een interne klachtendienst waar je terecht kan. Als je liever een klacht indient bij een dienst die onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappij werkt, kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen.