Je hebt een klacht over de pers

Heb je toch klachten over één of meerdere journalisten, dan kan je terecht bij de Raad voor de Journalistiek. Dit is een onafhankelijke instelling voor de behandeling van vragen en klachten over de journalistieke beroepspraktijk.

In 2010 schreef de Raad voor de Journalistiek de ‘Code van de Raad voor de Journalistiek’. 

In 2012 kwam een richtlijn tot stand over het gebruik van foto’s en gegevens te vinden op internet. 

We sommen er hieronder enkele op: 

  • De pers moet steeds rekening houden met het recht op privacy en met de menselijke waardigheid
  • Het recht op informatie moet steeds afgewogen worden tegen het recht op privacy. Persoonlijke foto’s of gegevens, gevonden op internet, mogen enkel gebruikt worden als de journalist een noodzakelijk maatschappelijk belang ervan kan aantonen. 
  • De pers moet terughoudend zijn bij het publiceren of vrijgeven van namen en identiteitsgegevens en zeker bij het maken en verspreiden van foto’s of beelden van mensen in een kwetsbare situatie, zoals minderjarigen of slachtoffers. In dat geval moet je er wel rekening mee houden dat de bekendheid en/of de maatschappelijke positie van de betrokken personen of de maatschappelijke relevantie van het gebeuren de identificatie kunnen verantwoorden.
  • De journalist moet rekening houden met de rechten van iedereen die in de berichtgeving voorkomt. 
  • De journalist mag geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen uiten. 
  • Bij het zoeken naar informatie mag er geen ongepaste druk uitgeoefend worden. Er mag geen sprake zijn van intimidatie of een aanhoudend lastigvallen van de betrokkenen. 

Alle informatie vind je op de website van de Raad voor de Journalistiek.