Voorbereiding op een gesprek met de pers

Indien je bereid bent tot een gesprek, doe je er goed aan je degelijk voor te bereiden. Houd rekening met volgende punten:
 

 • Maak vooraf met de betrokken journalist(en) duidelijke afspraken. 
 • Vraag zijn/haar contactgegevens. 
 • Bespreek waarover je wel en niet wil praten. 
 • Bespreek ook vooraf waar het gesprek/interview zal plaatsvinden. Denk eraan dat je je bij je thuis misschien het meest op je gemak zal voelen. 
 • Bespreek ook vooraf wie er allemaal aanwezig mag zijn. 
 • Het kan interessant zijn om een afspraak te maken met enkele journalisten tegelijkertijd. Zo hoef je je verhaal maar één keer te doen en vermijd je het gebeuren meerdere keren te moeten herbeleven. 
 • Maak voor televisie-interviews afspraken over de manier waarop je in beeld gebracht wil worden. 
 • Bespreek de mogelijkheid om de reportage of uitzending vooraf te mogen lezen of te zien. 
 • Denk eraan dat je steeds kan vragen om op tv-beelden of foto’s onherkenbaar te worden gemaakt. 
 • Houd er rekening mee dat er steeds een kans bestaat dat je getuigenis uiteindelijk toch niet wordt uitgezonden of gepubliceerd. 
 • Is dat wel het geval, vraag dan aan de journalist wanneer de uitzending of publicatie gepland is. 
 • Ga eventueel na wat er nadien met het verzamelde materiaal gebeurt. 
 • Vraag na het gesprek of interview aan de journalist wat hij ervan vond en geef hem ook jouw mening over het verloop ervan. 
 • Indien je niet graag hebt dat je naam, je woonplaats of andere persoonlijke gegevens vermeld worden, ga dan met de journalist na in hoeverre die eventueel weggelaten kunnen worden. Maak daar steeds zeer duidelijke afspraken over. Normaal gesproken zal men steeds je uitdrukkelijke toestemming vragen voor het vrijgeven van die persoonlijke gegevens. 
 • Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, bespreek je best vooraf heel duidelijk met deze kinderen wat de voor- en nadelen kunnen zijn van praten met de pers.